ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-เม.ย. = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-เม.ย. = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-เม.ย. = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-เม.ย. = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-เม.ย. = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-เม.ย. = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-เม.ย. = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-เม.ย. = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-เม.ย. = 103.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-เม.ย. = 103.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-เม.ย. = 103.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-เม.ย. = 103.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-เม.ย. = 103.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-เม.ย. = 103.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-เม.ย. = 103.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-เม.ย. = 103.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-เม.ย. = 103.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-เม.ย. = 103.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-เม.ย. = 103.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-เม.ย. = 103.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-เม.ย. = 103.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-เม.ย. = 103.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-เม.ย. = 103.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-เม.ย. = 103.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-เม.ย. = 103.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-เม.ย. = 103.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-เม.ย. = 103.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-เม.ย. = 103.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-เม.ย. = 102.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-เม.ย. = 103.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-มี.ค. = 103.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-มี.ค. = 102.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-มี.ค. = 102.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-มี.ค. = 102.93 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-มี.ค. = 102.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-มี.ค. = 102.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-มี.ค. = 102.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-มี.ค. = 102.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-มี.ค. = 102.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-มี.ค. = 102.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-มี.ค. = 102.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-มี.ค. = 102.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-มี.ค. = 102.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-มี.ค. = 102.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-มี.ค. = 102.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-มี.ค. = 102.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-มี.ค. = 101.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-มี.ค. = 101.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-มี.ค. = 101.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-มี.ค. = 101.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-มี.ค. = 101.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-มี.ค. = 101.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-มี.ค. = 101.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-มี.ค. = 101.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-มี.ค. = 101.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-มี.ค. = 101.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-มี.ค. = 100.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-มี.ค. = 100.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-มี.ค. = 100.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-มี.ค. = 100.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-มี.ค. = 100.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-ก.พ. = 100.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-ก.พ. = 100.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-ก.พ. = 99.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ก.พ. = 99.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ก.พ. = 99.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ก.พ. = 99.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ก.พ. = 99.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ก.พ. = 99.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ก.พ. = 98.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ก.พ. = 98.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ก.พ. = 98.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ก.พ. = 98.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ก.พ. = 98.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ก.พ. = 97.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ก.พ. = 97.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ก.พ. = 97.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ก.พ. = 97.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ก.พ. = 97.04 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ก.พ. = 96.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ก.พ. = 96.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ก.พ. = 96.36 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ก.พ. = 96.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ก.พ. = 95.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ก.พ. = 95.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ก.พ. = 95.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ก.พ. = 94.93 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ก.พ. = 94.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ก.พ. = 94.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-ม.ค. = 93.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-ม.ค. = 93.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-ม.ค. = 93.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-ม.ค. = 93.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-ม.ค. = 93.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-ม.ค. = 92.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ม.ค. = 92.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ม.ค. = 92.04 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ม.ค. = 91.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ม.ค. = 91.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ม.ค. = 91.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ม.ค. = 90.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ม.ค. = 90.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ม.ค. = 89.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ม.ค. = 89.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ม.ค. = 89.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ม.ค. = 88.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ม.ค. = 88.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ม.ค. = 89.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ม.ค. = 89.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ม.ค. = 88.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ม.ค. = 88.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ม.ค. = 87.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ม.ค. = 87.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ม.ค. = 86.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ม.ค. = 86.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ม.ค. = 85.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ม.ค. = 85.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ม.ค. = 85.04 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ม.ค. = 85.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ม.ค. = 85.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-ธ.ค. = 84.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-ธ.ค. = 83.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ธ.ค. = 79.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ธ.ค. = 78.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ธ.ค. = 77.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ธ.ค. = 76.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ธ.ค. = 76.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ธ.ค. = 75.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ธ.ค. = 74.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ธ.ค. = 72.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ธ.ค. = 71.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ธ.ค. = 70.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ธ.ค. = 68.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ธ.ค. = 66.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ธ.ค. = 64.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ธ.ค. = 62.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ธ.ค. = 59.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ธ.ค. = 57.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ธ.ค. = 55.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ธ.ค. = 52.73 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ธ.ค. = 47.15 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ธ.ค. = 43.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ธ.ค. = 35.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ธ.ค. = 29.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ธ.ค. = 22.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ธ.ค. = 8.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ธ.ค. = 0.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-พ.ค = 105.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-พ.ค = 105.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-พ.ค = 105.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-พ.ค = 105.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-พ.ค = 105.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-พ.ค = 105.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-พ.ค = 105.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-พ.ค = 105.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-พ.ค = 105.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-เม.ย. = 105.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-เม.ย. = 105.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-เม.ย. = 105.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-เม.ย. = 105.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-เม.ย. = 105.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-เม.ย. = 105.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-เม.ย. = 105.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-เม.ย. = 105.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-เม.ย. = 105.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-เม.ย. = 105.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-เม.ย. = 105.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-เม.ย. = 105.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-เม.ย. = 105.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-เม.ย. = 105.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-เม.ย. = 105.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-เม.ย. = 105.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-เม.ย. = 105.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-เม.ย. = 105.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-เม.ย. = 105.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-เม.ย. = 105.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-เม.ย. = 105.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-เม.ย. = 105.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-เม.ย. = 105.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-เม.ย. = 105.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-เม.ย. = 105.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-เม.ย. = 105.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-เม.ย. = 105.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-เม.ย. = 105.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-เม.ย. = 105.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-เม.ย. = 105.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-มี.ค. = 105.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-มี.ค. = 105.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-มี.ค. = 105.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-มี.ค. = 105.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-มี.ค. = 105.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-มี.ค. = 105.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-มี.ค. = 105.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-มี.ค. = 105.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-มี.ค. = 105.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-มี.ค. = 104.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-มี.ค. = 104.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-มี.ค. = 104.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-มี.ค. = 104.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-มี.ค. = 104.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-มี.ค. = 104.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-มี.ค. = 104.31 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-มี.ค. = 104.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-มี.ค. = 104.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-มี.ค. = 104.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-มี.ค. = 103.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-มี.ค. = 103.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-มี.ค. = 103.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-มี.ค. = 103.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-มี.ค. = 103.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-มี.ค. = 103.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-มี.ค. = 102.92 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-มี.ค. = 102.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-มี.ค. = 102.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-มี.ค. = 102.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-มี.ค. = 102.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-มี.ค. = 102.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ก.พ. = 102.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ก.พ. = 102.04 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ก.พ. = 101.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ก.พ. = 101.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ก.พ. = 101.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ก.พ. = 101.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ก.พ. = 101.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ก.พ. = 100.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ก.พ. = 100.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ก.พ. = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ก.พ. = 100.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ก.พ. = 100.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ก.พ. = 100.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ก.พ. = 99.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ก.พ. = 99.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ก.พ. = 99.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ก.พ. = 99.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ก.พ. = 99.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ก.พ. = 98.74 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ก.พ. = 98.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ก.พ. = 98.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ก.พ. = 98.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ก.พ. = 97.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ก.พ. = 97.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ก.พ. = 97.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ก.พ. = 97.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ก.พ. = 97.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ก.พ. = 96.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-ม.ค. = 96.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-ม.ค. = 96.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-ม.ค. = 96.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ม.ค. = 95.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ม.ค. = 95.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ม.ค. = 95.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ม.ค. = 94.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ม.ค. = 94.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ม.ค. = 93.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ม.ค. = 93.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ม.ค. = 93.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ม.ค. = 92.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ม.ค. = 92.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ม.ค. = 92.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ม.ค. = 92.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ม.ค. = 91.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ม.ค. = 91.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ม.ค. = 91.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ม.ค. = 90.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ม.ค. = 90.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ม.ค. = 89.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ม.ค. = 89.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ม.ค. = 89.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ม.ค. = 88.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ม.ค. = 87.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ม.ค. = 87.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ม.ค. = 87.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ม.ค. = 86.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ม.ค. = 86.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ม.ค. = 86.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ม.ค. = 86.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-ธ.ค. = 84.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-ธ.ค. = 84.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-ธ.ค. = 83.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ธ.ค. = 83.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ธ.ค. = 82.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ธ.ค. = 81.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ธ.ค. = 80.73 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ธ.ค. = 79.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ธ.ค. = 78.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ธ.ค. = 77.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ธ.ค. = 76.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ธ.ค. = 75.34 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ธ.ค. = 73.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ธ.ค. = 72.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ธ.ค. = 71.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ธ.ค. = 70.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ธ.ค. = 67.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ธ.ค. = 65.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ธ.ค. = 63.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ธ.ค. = 61.39 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ธ.ค. = 58.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ธ.ค. = 58.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ธ.ค. = 59.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ธ.ค. = 58.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ธ.ค. = 56.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ธ.ค. = 56.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ธ.ค. = 57.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ธ.ค. = 54.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ธ.ค. = 51.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ธ.ค. = 45.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ธ.ค. = 36.74 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-พ.ย. = 23.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-พ.ย. = 12.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-พ.ย. = 0.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-เม.ย. = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-เม.ย. = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-เม.ย. = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-เม.ย. = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-เม.ย. = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-เม.ย. = 95.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-เม.ย. = 95.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-เม.ย. = 95.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-เม.ย. = 95.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-เม.ย. = 95.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-เม.ย. = 95.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-เม.ย. = 95.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-เม.ย. = 95.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-เม.ย. = 95.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-เม.ย. = 95.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-เม.ย. = 95.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-เม.ย. = 95.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-เม.ย. = 95.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-เม.ย. = 95.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-เม.ย. = 95.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-เม.ย. = 95.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-เม.ย. = 95.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-เม.ย. = 95.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-เม.ย. = 95.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-เม.ย. = 95.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-เม.ย. = 95.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-เม.ย. = 94.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-เม.ย. = 94.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-เม.ย. = 94.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-เม.ย. = 94.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-มี.ค. = 94.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-มี.ค. = 94.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-มี.ค. = 94.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-มี.ค. = 94.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-มี.ค. = 94.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-มี.ค. = 94.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-มี.ค. = 94.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-มี.ค. = 93.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-มี.ค. = 93.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-มี.ค. = 93.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-มี.ค. = 93.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-มี.ค. = 93.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-มี.ค. = 93.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-มี.ค. = 93.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-มี.ค. = 93.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-มี.ค. = 93.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-มี.ค. = 93.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-มี.ค. = 92.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-มี.ค. = 92.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-มี.ค. = 92.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-มี.ค. = 92.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-มี.ค. = 92.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-มี.ค. = 92.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-มี.ค. = 92.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-มี.ค. = 92.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-มี.ค. = 92.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-มี.ค. = 92.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-มี.ค. = 92.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-มี.ค. = 91.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-มี.ค. = 91.75 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-มี.ค. = 91.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ก.พ. = 91.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ก.พ. = 91.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ก.พ. = 91.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ก.พ. = 90.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ก.พ. = 90.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ก.พ. = 90.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ก.พ. = 90.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ก.พ. = 90.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ก.พ. = 90.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ก.พ. = 90.05 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ก.พ. = 89.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ก.พ. = 89.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ก.พ. = 89.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ก.พ. = 89.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ก.พ. = 88.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ก.พ. = 88.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ก.พ. = 88.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ก.พ. = 88.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ก.พ. = 88.34 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ก.พ. = 88.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ก.พ. = 87.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ก.พ. = 87.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ก.พ. = 87.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ก.พ. = 87.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ก.พ. = 87.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ก.พ. = 87.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ก.พ. = 86.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ก.พ. = 86.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-ม.ค. = 86.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-ม.ค. = 86.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-ม.ค. = 86.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ม.ค. = 85.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ม.ค. = 85.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ม.ค. = 85.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ม.ค. = 85.04 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ม.ค. = 84.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ม.ค. = 84.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ม.ค. = 84.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ม.ค. = 83.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ม.ค. = 83.73 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ม.ค. = 83.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ม.ค. = 83.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ม.ค. = 82.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ม.ค. = 82.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ม.ค. = 81.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ม.ค. = 81.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ม.ค. = 81.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ม.ค. = 80.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ม.ค. = 80.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ม.ค. = 79.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ม.ค. = 79.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ม.ค. = 78.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ม.ค. = 78.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ม.ค. = 77.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ม.ค. = 77.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ม.ค. = 77.15 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ม.ค. = 76.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ม.ค. = 76.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ม.ค. = 76.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-ธ.ค. = 76.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-ธ.ค. = 75.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-ธ.ค. = 75.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ธ.ค. = 74.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ธ.ค. = 74.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ธ.ค. = 73.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ธ.ค. = 73.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ธ.ค. = 72.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ธ.ค. = 72.34 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ธ.ค. = 71.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ธ.ค. = 70.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ธ.ค. = 70.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ธ.ค. = 69.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ธ.ค. = 68.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ธ.ค. = 67.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ธ.ค. = 67.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ธ.ค. = 65.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ธ.ค. = 65.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ธ.ค. = 64.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ธ.ค. = 63.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ธ.ค. = 62.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ธ.ค. = 61.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ธ.ค. = 60.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ธ.ค. = 59.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ธ.ค. = 59.04 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ธ.ค. = 57.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ธ.ค. = 56.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ธ.ค. = 54.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ธ.ค. = 52.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ธ.ค. = 51.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ธ.ค. = 49.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-พ.ย. = 49.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-พ.ย. = 51.31 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-พ.ย. = 46.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-พ.ย. = 43.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-พ.ย. = 41.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-พ.ย. = 39.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-พ.ย. = 38.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-พ.ย. = 37.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-พ.ย = 35.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-พ.ย = 31.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-พ.ย = 31.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-พ.ย = 30.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-พ.ย = 33.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-พ.ย = 24.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-พ.ย = 9.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-พ.ย = 0.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-พ.ค = 100.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-พ.ค = 100.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-พ.ค = 100.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-พ.ค = 100.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-พ.ค = 100.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-พ.ค = 100.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-พ.ค = 100.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-พ.ค = 100.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-พ.ค = 100.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-พ.ค = 100.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-เม.ย. = 100.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-เม.ย. = 100.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-เม.ย. = 100.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-เม.ย. = 100.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-เม.ย. = 100.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-เม.ย. = 100.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-เม.ย. = 100.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-เม.ย. = 100.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-เม.ย. = 100.05 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-เม.ย. = 100.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-เม.ย. = 100.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-เม.ย. = 100.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-เม.ย. = 100.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-เม.ย. = 100.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-เม.ย. = 100.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-เม.ย. = 100.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-เม.ย. = 100.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-เม.ย. = 100.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-เม.ย. = 100.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-เม.ย. = 100.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-เม.ย. = 100.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-เม.ย. = 100.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-เม.ย. = 100.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-เม.ย. = 100.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-เม.ย. = 100.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-เม.ย. = 100.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-เม.ย. = 100.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-เม.ย. = 100.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-เม.ย. = 99.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-เม.ย. = 99.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-มี.ค. = 99.93 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-มี.ค. = 99.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-มี.ค. = 99.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-มี.ค. = 99.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-มี.ค. = 99.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-มี.ค. = 99.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-มี.ค. = 99.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-มี.ค. = 99.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-มี.ค. = 99.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-มี.ค. = 99.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-มี.ค. = 99.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-มี.ค. = 99.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-มี.ค. = 99.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-มี.ค. = 99.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-มี.ค. = 99.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-มี.ค. = 99.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-มี.ค. = 99.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-มี.ค. = 99.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-มี.ค. = 99.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-มี.ค. = 99.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-มี.ค. = 99.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-มี.ค. = 99.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-มี.ค. = 99.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-มี.ค. = 99.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-มี.ค. = 99.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-มี.ค. = 99.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-มี.ค. = 99.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-มี.ค. = 98.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-มี.ค. = 98.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-มี.ค. = 98.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-มี.ค. = 98.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ก.พ. = 98.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ก.พ. = 98.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ก.พ. = 98.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ก.พ. = 98.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ก.พ. = 98.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ก.พ. = 98.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ก.พ. = 98.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ก.พ. = 98.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ก.พ. = 98.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ก.พ. = 97.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ก.พ. = 97.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ก.พ. = 97.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ก.พ. = 97.75 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ก.พ. = 97.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ก.พ. = 97.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ก.พ. = 97.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ก.พ. = 97.36 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ก.พ. = 97.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ก.พ. = 97.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ก.พ. = 97.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ก.พ. = 97.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ก.พ. = 97.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ก.พ. = 96.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ก.พ. = 96.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ก.พ. = 96.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ก.พ. = 96.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ก.พ. = 96.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ก.พ. = 96.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ก.พ. = 96.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-ม.ค. = 96.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-ม.ค. = 96.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ม.ค. = 96.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ม.ค. = 96.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ม.ค. = 96.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ม.ค. = 95.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ม.ค. = 95.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ม.ค. = 95.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ม.ค. = 95.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ม.ค. = 95.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ม.ค. = 95.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ม.ค. = 95.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ม.ค. = 94.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ม.ค. = 94.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ม.ค. = 94.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ม.ค. = 94.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ม.ค. = 94.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ม.ค. = 94.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ม.ค. = 93.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ม.ค. = 93.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ม.ค. = 93.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ม.ค. = 92.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ม.ค. = 92.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ม.ค. = 92.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ม.ค. = 91.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ม.ค. = 91.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ม.ค. = 91.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ม.ค. = 90.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ม.ค. = 90.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ม.ค. = 90.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ม.ค. = 90.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-ธ.ค. = 90.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-ธ.ค. = 89.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ธ.ค. = 88.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ธ.ค. = 88.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ธ.ค. = 87.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ธ.ค. = 87.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ธ.ค. = 87.31 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ธ.ค. = 86.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ธ.ค. = 86.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ธ.ค. = 85.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ธ.ค. = 85.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ธ.ค. = 84.75 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ธ.ค. = 83.93 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ธ.ค. = 82.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ธ.ค. = 82.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ธ.ค. = 81.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ธ.ค. = 80.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ธ.ค. = 79.39 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ธ.ค. = 78.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ธ.ค. = 77.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ธ.ค. = 76.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ธ.ค. = 75.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ธ.ค. = 74.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ธ.ค. = 74.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ธ.ค. = 73.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ธ.ค. = 71.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ธ.ค. = 69.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ธ.ค. = 68.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ธ.ค. = 66.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ธ.ค. = 65.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ธ.ค. = 64.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-พ.ย. = 62.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-พ.ย. = 60.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-พ.ย. = 56.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-พ.ย. = 53.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-พ.ย. = 51.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-พ.ย. = 52.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-พ.ย. = 51.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-พ.ย. = 47.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-พ.ย = 44.92 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-พ.ย = 42.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-พ.ย = 41.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-พ.ย = 35.15 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-พ.ย = 30.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-พ.ย = 15.39 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-พ.ย = 0.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-พ.ย = 0.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-มิ.ย. = 94.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-มิ.ย. = 94.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-มิ.ย. = 94.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-มิ.ย. = 94.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-มิ.ย. = 94.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-มิ.ย. = 94.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-มิ.ย. = 94.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-มิ.ย. = 94.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-มิ.ย. = 94.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-มิ.ย. = 94.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-มิ.ย. = 94.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-มิ.ย. = 94.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-มิ.ย. = 94.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-มิ.ย. = 94.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-มิ.ย. = 94.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-มิ.ย. = 94.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-มิ.ย. = 94.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-มิ.ย. = 94.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-มิ.ย. = 94.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-มิ.ย. = 94.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-มิ.ย. = 94.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-พ.ค = 94.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-พ.ค = 94.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-พ.ค = 94.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-พ.ค = 95.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-พ.ค = 95.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-พ.ค = 95.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-พ.ค = 95.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-พ.ค = 95.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-พ.ค = 95.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-พ.ค = 95.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-พ.ค = 95.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-พ.ค = 95.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-พ.ค = 95.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-พ.ค = 95.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-พ.ค = 95.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-พ.ค = 96.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-พ.ค = 96.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-พ.ค = 96.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-พ.ค = 96.39 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-พ.ค = 96.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-พ.ค = 96.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-พ.ค = 96.75 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-พ.ค = 96.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-พ.ค = 96.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-พ.ค = 97.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-พ.ค = 97.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-พ.ค = 97.36 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-พ.ค = 97.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-พ.ค = 97.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-พ.ค = 97.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-พ.ค = 97.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-เม.ย. = 97.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-เม.ย. = 98.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-เม.ย. = 98.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-เม.ย. = 98.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-เม.ย. = 98.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-เม.ย. = 98.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-เม.ย. = 98.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-เม.ย. = 98.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-เม.ย. = 98.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-เม.ย. = 98.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-เม.ย. = 98.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-เม.ย. = 98.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-เม.ย. = 98.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-เม.ย. = 98.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-เม.ย. = 99.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-เม.ย. = 99.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-เม.ย. = 99.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-เม.ย. = 99.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-เม.ย. = 99.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-เม.ย. = 99.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-เม.ย. = 99.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-เม.ย. = 99.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-เม.ย. = 99.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-เม.ย. = 99.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-เม.ย. = 99.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-เม.ย. = 99.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-เม.ย. = 99.36 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-เม.ย. = 99.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-เม.ย. = 99.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-เม.ย. = 99.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-มี.ค. = 99.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-มี.ค. = 99.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-มี.ค. = 99.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-มี.ค. = 99.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-มี.ค. = 99.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-มี.ค. = 99.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-มี.ค. = 99.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-มี.ค. = 99.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-มี.ค. = 99.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-มี.ค. = 99.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-มี.ค. = 99.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-มี.ค. = 99.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-มี.ค. = 100.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-มี.ค. = 100.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-มี.ค. = 99.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-มี.ค. = 99.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-มี.ค. = 99.34 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-มี.ค. = 99.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-มี.ค. = 99.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-มี.ค. = 99.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-มี.ค. = 98.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-มี.ค. = 98.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-มี.ค. = 98.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-มี.ค. = 98.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-มี.ค. = 98.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-มี.ค. = 99.04 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-มี.ค. = 98.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-มี.ค. = 98.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-มี.ค. = 98.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-มี.ค. = 98.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-มี.ค. = 98.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ก.พ. = 98.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ก.พ. = 98.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ก.พ. = 98.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ก.พ. = 97.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ก.พ. = 97.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ก.พ. = 97.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ก.พ. = 97.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ก.พ. = 97.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ก.พ. = 96.93 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ก.พ. = 96.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ก.พ. = 96.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ก.พ. = 96.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ก.พ. = 96.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ก.พ. = 95.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ก.พ. = 95.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ก.พ. = 95.39 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ก.พ. = 95.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ก.พ. = 94.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ก.พ. = 94.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ก.พ. = 94.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ก.พ. = 94.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ก.พ. = 93.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ก.พ. = 93.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ก.พ. = 93.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ก.พ. = 92.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ก.พ. = 92.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ก.พ. = 92.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ก.พ. = 92.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-ม.ค. = 91.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-ม.ค. = 91.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-ม.ค. = 91.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ม.ค. = 90.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ม.ค. = 90.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ม.ค. = 90.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ม.ค. = 90.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ม.ค. = 89.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ม.ค. = 89.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ม.ค. = 89.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ม.ค. = 88.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ม.ค. = 88.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ม.ค. = 88.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ม.ค. = 87.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ม.ค. = 87.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ม.ค. = 86.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ม.ค. = 86.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ม.ค. = 86.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ม.ค. = 85.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ม.ค. = 85.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ม.ค. = 84.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ม.ค. = 84.39 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ม.ค. = 83.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ม.ค. = 83.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ม.ค. = 83.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ม.ค. = 82.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ม.ค. = 81.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ม.ค. = 81.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ม.ค. = 80.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ม.ค. = 80.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ม.ค. = 80.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-ธ.ค. = 79.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-ธ.ค. = 78.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-ธ.ค. = 77.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ธ.ค. = 76.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ธ.ค. = 76.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ธ.ค. = 75.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ธ.ค. = 74.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ธ.ค. = 73.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ธ.ค. = 73.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ธ.ค. = 72.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ธ.ค. = 71.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ธ.ค. = 72.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ธ.ค. = 71.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ธ.ค. = 71.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ธ.ค. = 71.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ธ.ค. = 69.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ธ.ค. = 68.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ธ.ค. = 66.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ธ.ค. = 65.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ธ.ค. = 64.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ธ.ค. = 63.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ธ.ค. = 60.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ธ.ค. = 57.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ธ.ค. = 58.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ธ.ค. = 55.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ธ.ค. = 52.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ธ.ค. = 49.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ธ.ค. = 44.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ธ.ค. = 39.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ธ.ค. = 39.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ธ.ค. = 44.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-พ.ย. = 35.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-พ.ย. = 31.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-พ.ย. = 0.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-เม.ย. = 100.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-เม.ย. = 100.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-เม.ย. = 100.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-เม.ย. = 100.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-เม.ย. = 100.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-เม.ย. = 100.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-เม.ย. = 100.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-เม.ย. = 100.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-เม.ย. = 100.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-เม.ย. = 100.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-เม.ย. = 100.05 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-เม.ย. = 99.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-เม.ย. = 99.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-เม.ย. = 99.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-มี.ค. = 99.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-มี.ค. = 99.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-มี.ค. = 99.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-มี.ค. = 99.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-มี.ค. = 99.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-มี.ค. = 99.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-มี.ค. = 99.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-มี.ค. = 99.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-มี.ค. = 99.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-มี.ค. = 98.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-มี.ค. = 98.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-มี.ค. = 98.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-มี.ค. = 98.73 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-มี.ค. = 98.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-มี.ค. = 98.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-มี.ค. = 98.39 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-มี.ค. = 98.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-มี.ค. = 98.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-มี.ค. = 98.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-มี.ค. = 98.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-มี.ค. = 97.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-มี.ค. = 97.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-มี.ค. = 97.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-มี.ค. = 97.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-มี.ค. = 97.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-มี.ค. = 97.39 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-มี.ค. = 97.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-มี.ค. = 97.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-มี.ค. = 96.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-มี.ค. = 96.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-มี.ค. = 96.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ก.พ. = 96.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ก.พ. = 96.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ก.พ. = 96.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ก.พ. = 96.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ก.พ. = 96.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ก.พ. = 95.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ก.พ. = 95.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ก.พ. = 95.74 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ก.พ. = 95.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ก.พ. = 95.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ก.พ. = 95.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ก.พ. = 95.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ก.พ. = 95.05 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ก.พ. = 94.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ก.พ. = 94.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ก.พ. = 94.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ก.พ. = 94.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ก.พ. = 94.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ก.พ. = 94.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ก.พ. = 94.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ก.พ. = 94.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ก.พ. = 94.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ก.พ. = 93.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ก.พ. = 93.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ก.พ. = 93.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ก.พ. = 93.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ก.พ. = 93.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ก.พ. = 93.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-ม.ค. = 93.05 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-ม.ค. = 92.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-ม.ค. = 92.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ม.ค. = 92.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ม.ค. = 92.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ม.ค. = 92.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ม.ค. = 92.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ม.ค. = 91.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ม.ค. = 91.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ม.ค. = 91.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ม.ค. = 91.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ม.ค. = 90.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ม.ค. = 90.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ม.ค. = 90.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ม.ค. = 90.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ม.ค. = 89.92 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ม.ค. = 89.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ม.ค. = 89.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ม.ค. = 89.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ม.ค. = 89.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ม.ค. = 89.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ม.ค. = 89.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ม.ค. = 89.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ม.ค. = 89.36 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ม.ค. = 89.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ม.ค. = 88.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ม.ค. = 88.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ม.ค. = 88.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ม.ค. = 87.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ม.ค. = 87.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ม.ค. = 87.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-ธ.ค. = 86.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-ธ.ค. = 85.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-ธ.ค. = 85.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ธ.ค. = 84.75 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ธ.ค. = 84.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ธ.ค. = 83.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ธ.ค. = 83.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ธ.ค. = 82.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ธ.ค. = 81.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ธ.ค. = 81.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ธ.ค. = 80.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ธ.ค. = 79.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ธ.ค. = 78.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ธ.ค. = 78.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ธ.ค. = 76.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ธ.ค. = 75.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ธ.ค. = 74.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ธ.ค. = 72.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ธ.ค. = 71.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ธ.ค. = 69.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ธ.ค. = 69.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ธ.ค. = 68.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ธ.ค. = 68.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ธ.ค. = 67.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ธ.ค. = 66.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ธ.ค. = 65.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ธ.ค. = 63.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ธ.ค. = 61.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ธ.ค. = 56.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ธ.ค. = 54.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ธ.ค. = 56.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-พ.ย. = 60.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-พ.ย. = 60.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-พ.ย. = 59.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-พ.ย. = 52.31 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-พ.ย. = 51.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-พ.ย. = 50.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-พ.ย. = 46.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-พ.ย. = 35.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-พ.ย = 17.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-พ.ย = 0.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-พ.ค = 107.31 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-พ.ค = 107.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-พ.ค = 107.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-พ.ค = 107.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-พ.ค = 107.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-พ.ค = 107.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-พ.ค = 107.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-เม.ย. = 107.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-เม.ย. = 107.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-เม.ย. = 107.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-เม.ย. = 107.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-เม.ย. = 107.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-เม.ย. = 107.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-เม.ย. = 107.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-เม.ย. = 107.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-เม.ย. = 107.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-เม.ย. = 107.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-เม.ย. = 107.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-เม.ย. = 107.15 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-เม.ย. = 107.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-เม.ย. = 107.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-เม.ย. = 107.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-เม.ย. = 107.34 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-เม.ย. = 107.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-เม.ย. = 107.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-เม.ย. = 107.36 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-เม.ย. = 107.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-เม.ย. = 107.34 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-เม.ย. = 107.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-เม.ย. = 107.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-เม.ย. = 107.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-เม.ย. = 107.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-เม.ย. = 107.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-เม.ย. = 107.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-เม.ย. = 107.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-เม.ย. = 107.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-เม.ย. = 106.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-มี.ค. = 106.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-มี.ค. = 106.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-มี.ค. = 106.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-มี.ค. = 107.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-มี.ค. = 106.93 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-มี.ค. = 106.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-มี.ค. = 106.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-มี.ค. = 106.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-มี.ค. = 106.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-มี.ค. = 106.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-มี.ค. = 106.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-มี.ค. = 106.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-มี.ค. = 106.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-มี.ค. = 106.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-มี.ค. = 106.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-มี.ค. = 106.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-มี.ค. = 106.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-มี.ค. = 106.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-มี.ค. = 105.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-มี.ค. = 105.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-มี.ค. = 105.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-มี.ค. = 105.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-มี.ค. = 105.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-มี.ค. = 105.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-มี.ค. = 105.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-มี.ค. = 105.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-มี.ค. = 105.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-มี.ค. = 104.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-มี.ค. = 104.75 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-มี.ค. = 104.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-มี.ค. = 104.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ก.พ. = 104.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ก.พ. = 104.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ก.พ. = 104.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ก.พ. = 104.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ก.พ. = 103.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ก.พ. = 103.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ก.พ. = 103.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ก.พ. = 103.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ก.พ. = 103.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ก.พ. = 103.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ก.พ. = 102.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ก.พ. = 102.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ก.พ. = 102.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ก.พ. = 102.31 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ก.พ. = 102.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ก.พ. = 101.93 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ก.พ. = 101.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ก.พ. = 101.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ก.พ. = 101.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ก.พ. = 101.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ก.พ. = 100.92 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ก.พ. = 100.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ก.พ. = 100.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ก.พ. = 100.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ก.พ. = 100.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ก.พ. = 100.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ก.พ. = 99.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ก.พ. = 99.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-ม.ค. = 99.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-ม.ค. = 99.05 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-ม.ค. = 98.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ม.ค. = 98.74 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ม.ค. = 98.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ม.ค. = 98.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ม.ค. = 98.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ม.ค. = 97.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ม.ค. = 97.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ม.ค. = 97.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ม.ค. = 96.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ม.ค. = 96.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ม.ค. = 96.04 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ม.ค. = 95.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ม.ค. = 95.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ม.ค. = 94.92 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ม.ค. = 94.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ม.ค. = 94.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ม.ค. = 93.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ม.ค. = 93.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ม.ค. = 93.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ม.ค. = 92.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ม.ค. = 92.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ม.ค. = 91.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ม.ค. = 91.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ม.ค. = 90.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ม.ค. = 90.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ม.ค. = 89.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ม.ค. = 89.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ม.ค. = 89.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ม.ค. = 89.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-ธ.ค. = 87.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-ธ.ค. = 87.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-ธ.ค. = 86.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ธ.ค. = 86.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ธ.ค. = 85.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ธ.ค. = 84.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ธ.ค. = 83.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ธ.ค. = 82.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ธ.ค. = 80.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ธ.ค. = 80.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ธ.ค. = 79.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ธ.ค. = 77.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ธ.ค. = 76.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ธ.ค. = 75.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ธ.ค. = 74.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ธ.ค. = 73.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ธ.ค. = 72.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ธ.ค. = 69.34 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ธ.ค. = 67.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ธ.ค. = 64.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ธ.ค. = 60.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ธ.ค. = 60.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ธ.ค. = 59.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ธ.ค. = 56.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ธ.ค. = 53.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ธ.ค. = 51.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ธ.ค. = 54.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ธ.ค. = 51.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ธ.ค. = 51.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ธ.ค. = 48.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ธ.ค. = 45.73 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-พ.ย. = 38.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-พ.ย. = 31.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-พ.ย. = 22.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-พ.ย. = 2.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-พ.ย. = 0.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-มิ.ย. = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-มิ.ย. = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-มิ.ย. = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-มิ.ย. = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-มิ.ย. = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-มิ.ย. = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-พ.ค = 106.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-พ.ค = 106.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-พ.ค = 106.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-พ.ค = 106.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-เม.ย. = 106.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-เม.ย. = 106.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-เม.ย. = 106.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-เม.ย. = 106.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-เม.ย. = 106.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-เม.ย. = 106.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-เม.ย. = 106.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-เม.ย. = 106.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-เม.ย. = 106.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-เม.ย. = 106.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-เม.ย. = 106.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-เม.ย. = 106.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-เม.ย. = 106.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-เม.ย. = 106.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-เม.ย. = 106.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-เม.ย. = 106.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-เม.ย. = 106.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-เม.ย. = 106.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-เม.ย. = 106.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-เม.ย. = 106.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-เม.ย. = 106.05 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-เม.ย. = 106.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-เม.ย. = 106.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-เม.ย. = 106.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-เม.ย. = 106.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-เม.ย. = 106.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-เม.ย. = 106.15 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-เม.ย. = 106.15 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-เม.ย. = 106.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-เม.ย. = 106.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-มี.ค. = 105.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-มี.ค. = 105.92 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-มี.ค. = 105.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-มี.ค. = 105.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-มี.ค. = 105.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-มี.ค. = 105.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-มี.ค. = 105.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-มี.ค. = 105.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-มี.ค. = 105.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-มี.ค. = 105.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-มี.ค. = 105.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-มี.ค. = 104.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-มี.ค. = 104.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-มี.ค. = 104.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-มี.ค. = 104.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-มี.ค. = 104.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-มี.ค. = 104.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-มี.ค. = 104.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-มี.ค. = 104.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-มี.ค. = 104.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-มี.ค. = 104.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-มี.ค. = 104.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-มี.ค. = 103.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-มี.ค. = 103.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-มี.ค. = 103.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-มี.ค. = 103.73 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-มี.ค. = 103.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-มี.ค. = 103.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-มี.ค. = 103.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-มี.ค. = 103.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-มี.ค. = 103.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ก.พ. = 102.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ก.พ. = 102.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ก.พ. = 102.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ก.พ. = 102.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ก.พ. = 102.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ก.พ. = 102.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ก.พ. = 102.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ก.พ. = 102.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ก.พ. = 101.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ก.พ. = 101.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ก.พ. = 101.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ก.พ. = 101.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ก.พ. = 101.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ก.พ. = 101.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ก.พ. = 101.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ก.พ. = 101.15 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ก.พ. = 101.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ก.พ. = 100.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ก.พ. = 100.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ก.พ. = 100.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ก.พ. = 100.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ก.พ. = 100.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ก.พ. = 100.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ก.พ. = 100.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ก.พ. = 100.34 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ก.พ. = 100.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ก.พ. = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ก.พ. = 100.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ก.พ. = 99.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-ม.ค. = 99.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-ม.ค. = 99.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ม.ค. = 99.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ม.ค. = 99.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ม.ค. = 98.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ม.ค. = 98.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ม.ค. = 98.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ม.ค. = 98.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ม.ค. = 97.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ม.ค. = 97.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ม.ค. = 97.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ม.ค. = 97.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ม.ค. = 96.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ม.ค. = 96.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ม.ค. = 96.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ม.ค. = 96.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ม.ค. = 95.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ม.ค. = 95.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ม.ค. = 95.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ม.ค. = 94.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ม.ค. = 94.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ม.ค. = 93.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ม.ค. = 93.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ม.ค. = 93.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ม.ค. = 92.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ม.ค. = 92.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ม.ค. = 91.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ม.ค. = 91.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ม.ค. = 90.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ม.ค. = 90.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ม.ค. = 90.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-ธ.ค. = 89.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-ธ.ค. = 88.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ธ.ค. = 88.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ธ.ค. = 87.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ธ.ค. = 86.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ธ.ค. = 85.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ธ.ค. = 85.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ธ.ค. = 84.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ธ.ค. = 83.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ธ.ค. = 82.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ธ.ค. = 81.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ธ.ค. = 80.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ธ.ค. = 79.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ธ.ค. = 78.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ธ.ค. = 77.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ธ.ค. = 75.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ธ.ค. = 74.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ธ.ค. = 72.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ธ.ค. = 70.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ธ.ค. = 70.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ธ.ค. = 68.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ธ.ค. = 67.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ธ.ค. = 65.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ธ.ค. = 64.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ธ.ค. = 64.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ธ.ค. = 62.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ธ.ค. = 63.92 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ธ.ค. = 62.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ธ.ค. = 58.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ธ.ค. = 53.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ธ.ค. = 52.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-พ.ย. = 55.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-พ.ย. = 59.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-พ.ย. = 53.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-พ.ย. = 46.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-พ.ย. = 42.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-พ.ย. = 39.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-พ.ย. = 22.93 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-พ.ย. = 0.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-พ.ค = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-เม.ย. = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-เม.ย. = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-เม.ย. = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-เม.ย. = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-เม.ย. = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-เม.ย. = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-เม.ย. = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-เม.ย. = 103.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-เม.ย. = 103.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-เม.ย. = 103.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-เม.ย. = 103.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-เม.ย. = 103.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-เม.ย. = 103.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-เม.ย. = 103.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-เม.ย. = 103.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-เม.ย. = 103.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-เม.ย. = 103.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-เม.ย. = 103.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-เม.ย. = 103.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-เม.ย. = 103.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-เม.ย. = 103.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-เม.ย. = 103.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-เม.ย. = 103.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-เม.ย. = 103.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-เม.ย. = 103.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-เม.ย. = 103.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-เม.ย. = 103.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-เม.ย. = 103.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-เม.ย. = 102.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-เม.ย. = 103.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-มี.ค. = 103.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-มี.ค. = 102.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-มี.ค. = 102.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-มี.ค. = 102.93 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-มี.ค. = 102.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-มี.ค. = 102.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-มี.ค. = 102.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-มี.ค. = 102.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-มี.ค. = 102.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-มี.ค. = 102.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-มี.ค. = 102.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-มี.ค. = 102.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-มี.ค. = 102.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-มี.ค. = 102.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-มี.ค. = 102.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-มี.ค. = 102.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-มี.ค. = 101.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-มี.ค. = 101.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-มี.ค. = 101.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-มี.ค. = 101.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-มี.ค. = 101.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-มี.ค. = 101.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-มี.ค. = 101.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-มี.ค. = 101.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-มี.ค. = 101.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-มี.ค. = 101.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-มี.ค. = 100.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-มี.ค. = 100.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-มี.ค. = 100.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-มี.ค. = 100.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-ก.พ. = 100.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-ก.พ. = 100.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-ก.พ. = 99.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ก.พ. = 99.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ก.พ. = 99.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ก.พ. = 99.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ก.พ. = 99.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ก.พ. = 99.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ก.พ. = 98.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ก.พ. = 98.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ก.พ. = 98.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ก.พ. = 98.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ก.พ. = 98.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ก.พ. = 97.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ก.พ. = 97.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ก.พ. = 97.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ก.พ. = 97.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ก.พ. = 97.04 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ก.พ. = 96.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ก.พ. = 96.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ก.พ. = 96.36 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ก.พ. = 96.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ก.พ. = 95.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ก.พ. = 95.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ก.พ. = 95.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ก.พ. = 94.93 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ก.พ. = 94.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ก.พ. = 94.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-ม.ค. = 93.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-ม.ค. = 93.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-ม.ค. = 93.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-ม.ค. = 93.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-ม.ค. = 93.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-ม.ค. = 92.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ม.ค. = 92.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ม.ค. = 92.04 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ม.ค. = 91.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ม.ค. = 91.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ม.ค. = 91.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ม.ค. = 90.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ม.ค. = 90.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ม.ค. = 89.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ม.ค. = 89.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ม.ค. = 89.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ม.ค. = 88.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ม.ค. = 88.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ม.ค. = 89.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ม.ค. = 89.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ม.ค. = 88.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ม.ค. = 88.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ม.ค. = 87.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ม.ค. = 87.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ม.ค. = 86.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ม.ค. = 86.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ม.ค. = 85.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ม.ค. = 85.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ม.ค. = 85.04 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ม.ค. = 85.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ม.ค. = 85.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-ธ.ค. = 84.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ธ.ค. = 79.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ธ.ค. = 78.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ธ.ค. = 77.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ธ.ค. = 76.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ธ.ค. = 76.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ธ.ค. = 75.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ธ.ค. = 74.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ธ.ค. = 72.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ธ.ค. = 71.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ธ.ค. = 70.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ธ.ค. = 68.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ธ.ค. = 66.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ธ.ค. = 64.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ธ.ค. = 62.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ธ.ค. = 59.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ธ.ค. = 57.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ธ.ค. = 55.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ธ.ค. = 52.73 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ธ.ค. = 47.15 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ธ.ค. = 43.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ธ.ค. = 35.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ธ.ค. = 29.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ธ.ค. = 22.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ธ.ค. = 8.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-พ.ค = 105.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-พ.ค = 105.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-พ.ค = 105.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-พ.ค = 105.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-พ.ค = 105.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-พ.ค = 105.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-พ.ค = 105.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-พ.ค = 105.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-พ.ค = 105.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-เม.ย. = 105.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-เม.ย. = 105.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-เม.ย. = 105.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-เม.ย. = 105.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-เม.ย. = 105.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-เม.ย. = 105.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-เม.ย. = 105.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-เม.ย. = 105.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-เม.ย. = 105.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-เม.ย. = 105.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-เม.ย. = 105.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-เม.ย. = 105.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-เม.ย. = 105.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-เม.ย. = 105.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-เม.ย. = 105.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-เม.ย. = 105.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-เม.ย. = 105.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-เม.ย. = 105.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-เม.ย. = 105.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-เม.ย. = 105.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-เม.ย. = 105.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-เม.ย. = 105.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-เม.ย. = 105.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-เม.ย. = 105.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-เม.ย. = 105.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-เม.ย. = 105.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-เม.ย. = 105.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-เม.ย. = 105.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-เม.ย. = 105.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-เม.ย. = 105.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-มี.ค. = 105.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-มี.ค. = 105.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-มี.ค. = 105.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-มี.ค. = 105.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-มี.ค. = 105.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-มี.ค. = 105.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-มี.ค. = 105.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-มี.ค. = 105.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-มี.ค. = 105.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-มี.ค. = 104.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-มี.ค. = 104.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-มี.ค. = 104.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-มี.ค. = 104.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-มี.ค. = 104.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-มี.ค. = 104.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-มี.ค. = 104.31 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-มี.ค. = 104.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-มี.ค. = 104.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-มี.ค. = 104.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-มี.ค. = 103.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-มี.ค. = 103.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-มี.ค. = 103.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-มี.ค. = 103.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-มี.ค. = 103.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-มี.ค. = 103.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-มี.ค. = 102.92 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-มี.ค. = 102.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-มี.ค. = 102.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-มี.ค. = 102.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-มี.ค. = 102.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ก.พ. = 102.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ก.พ. = 102.04 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ก.พ. = 101.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ก.พ. = 101.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ก.พ. = 101.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ก.พ. = 101.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ก.พ. = 101.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ก.พ. = 100.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ก.พ. = 100.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ก.พ. = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ก.พ. = 100.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ก.พ. = 100.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ก.พ. = 100.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ก.พ. = 99.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ก.พ. = 99.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ก.พ. = 99.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ก.พ. = 99.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ก.พ. = 99.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ก.พ. = 98.74 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ก.พ. = 98.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ก.พ. = 98.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ก.พ. = 98.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ก.พ. = 97.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ก.พ. = 97.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ก.พ. = 97.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ก.พ. = 97.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ก.พ. = 97.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ก.พ. = 96.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-ม.ค. = 96.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-ม.ค. = 96.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-ม.ค. = 96.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ม.ค. = 95.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ม.ค. = 95.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ม.ค. = 95.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ม.ค. = 94.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ม.ค. = 94.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ม.ค. = 93.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ม.ค. = 93.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ม.ค. = 93.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ม.ค. = 92.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ม.ค. = 92.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ม.ค. = 92.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ม.ค. = 92.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ม.ค. = 91.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ม.ค. = 91.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ม.ค. = 91.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ม.ค. = 90.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ม.ค. = 90.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ม.ค. = 89.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ม.ค. = 89.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ม.ค. = 89.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ม.ค. = 88.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ม.ค. = 87.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ม.ค. = 87.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ม.ค. = 87.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ม.ค. = 86.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ม.ค. = 86.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ม.ค. = 86.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ม.ค. = 86.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-ธ.ค. = 84.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-ธ.ค. = 84.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-ธ.ค. = 83.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ธ.ค. = 83.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ธ.ค. = 82.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ธ.ค. = 81.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ธ.ค. = 80.73 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ธ.ค. = 79.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ธ.ค. = 78.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ธ.ค. = 77.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ธ.ค. = 76.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ธ.ค. = 75.34 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ธ.ค. = 73.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ธ.ค. = 72.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ธ.ค. = 71.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ธ.ค. = 70.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ธ.ค. = 67.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ธ.ค. = 65.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ธ.ค. = 63.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ธ.ค. = 61.39 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ธ.ค. = 58.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ธ.ค. = 58.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ธ.ค. = 59.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ธ.ค. = 58.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ธ.ค. = 56.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ธ.ค. = 56.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ธ.ค. = 57.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ธ.ค. = 54.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ธ.ค. = 51.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ธ.ค. = 45.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ธ.ค. = 36.74 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-พ.ย. = 23.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-พ.ย. = 12.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-พ.ค = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-เม.ย. = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-เม.ย. = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-เม.ย. = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-เม.ย. = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-เม.ย. = 95.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-เม.ย. = 95.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-เม.ย. = 95.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-เม.ย. = 95.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-เม.ย. = 95.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-เม.ย. = 95.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-เม.ย. = 95.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-เม.ย. = 95.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-เม.ย. = 95.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-เม.ย. = 95.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-เม.ย. = 95.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-เม.ย. = 95.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-เม.ย. = 95.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-เม.ย. = 95.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-เม.ย. = 95.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-เม.ย. = 95.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-เม.ย. = 95.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-เม.ย. = 95.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-เม.ย. = 95.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-เม.ย. = 95.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-เม.ย. = 95.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-เม.ย. = 95.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-เม.ย. = 94.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-เม.ย. = 94.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-เม.ย. = 94.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-เม.ย. = 94.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-มี.ค. = 94.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-มี.ค. = 94.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-มี.ค. = 94.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-มี.ค. = 94.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-มี.ค. = 94.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-มี.ค. = 94.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-มี.ค. = 94.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-มี.ค. = 93.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-มี.ค. = 93.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-มี.ค. = 93.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-มี.ค. = 93.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-มี.ค. = 93.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-มี.ค. = 93.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-มี.ค. = 93.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-มี.ค. = 93.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-มี.ค. = 93.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-มี.ค. = 93.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-มี.ค. = 92.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-มี.ค. = 92.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-มี.ค. = 92.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-มี.ค. = 92.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-มี.ค. = 92.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-มี.ค. = 92.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-มี.ค. = 92.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-มี.ค. = 92.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-มี.ค. = 92.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-มี.ค. = 92.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-มี.ค. = 92.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-มี.ค. = 91.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-มี.ค. = 91.75 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ก.พ. = 91.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ก.พ. = 91.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ก.พ. = 91.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ก.พ. = 90.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ก.พ. = 90.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ก.พ. = 90.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ก.พ. = 90.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ก.พ. = 90.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ก.พ. = 90.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ก.พ. = 90.05 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ก.พ. = 89.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ก.พ. = 89.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ก.พ. = 89.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ก.พ. = 89.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ก.พ. = 88.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ก.พ. = 88.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ก.พ. = 88.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ก.พ. = 88.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ก.พ. = 88.34 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ก.พ. = 88.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ก.พ. = 87.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ก.พ. = 87.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ก.พ. = 87.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ก.พ. = 87.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ก.พ. = 87.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ก.พ. = 87.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ก.พ. = 86.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ก.พ. = 86.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-ม.ค. = 86.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-ม.ค. = 86.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-ม.ค. = 86.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ม.ค. = 85.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ม.ค. = 85.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ม.ค. = 85.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ม.ค. = 85.04 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ม.ค. = 84.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ม.ค. = 84.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ม.ค. = 84.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ม.ค. = 83.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ม.ค. = 83.73 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ม.ค. = 83.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ม.ค. = 83.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ม.ค. = 82.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ม.ค. = 82.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ม.ค. = 81.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ม.ค. = 81.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ม.ค. = 81.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ม.ค. = 80.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ม.ค. = 80.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ม.ค. = 79.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ม.ค. = 79.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ม.ค. = 78.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ม.ค. = 78.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ม.ค. = 77.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ม.ค. = 77.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ม.ค. = 77.15 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ม.ค. = 76.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ม.ค. = 76.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ม.ค. = 76.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-ธ.ค. = 76.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-ธ.ค. = 75.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-ธ.ค. = 75.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ธ.ค. = 74.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ธ.ค. = 74.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ธ.ค. = 73.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ธ.ค. = 73.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ธ.ค. = 72.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ธ.ค. = 72.34 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ธ.ค. = 71.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ธ.ค. = 70.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ธ.ค. = 70.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ธ.ค. = 69.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ธ.ค. = 68.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ธ.ค. = 67.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ธ.ค. = 67.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ธ.ค. = 65.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ธ.ค. = 65.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ธ.ค. = 64.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ธ.ค. = 63.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ธ.ค. = 62.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ธ.ค. = 61.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ธ.ค. = 60.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ธ.ค. = 59.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ธ.ค. = 59.04 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ธ.ค. = 57.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ธ.ค. = 56.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ธ.ค. = 54.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ธ.ค. = 52.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ธ.ค. = 51.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ธ.ค. = 49.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-พ.ย. = 49.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-พ.ย. = 51.31 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-พ.ย. = 46.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-พ.ย. = 43.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-พ.ย. = 41.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-พ.ย. = 39.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-พ.ย. = 38.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-พ.ย. = 37.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-พ.ย = 35.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-พ.ย = 31.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-พ.ย = 31.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-พ.ย = 30.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-พ.ย = 33.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-พ.ย = 24.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-พ.ย = 9.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-พ.ย = 0.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-พ.ค = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-พ.ค = 100.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-พ.ค = 100.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-พ.ค = 100.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-พ.ค = 100.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-พ.ค = 100.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-พ.ค = 100.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-พ.ค = 100.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-พ.ค = 100.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-พ.ค = 100.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-พ.ค = 100.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-เม.ย. = 100.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-เม.ย. = 100.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-เม.ย. = 100.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-เม.ย. = 100.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-เม.ย. = 100.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-เม.ย. = 100.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-เม.ย. = 100.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-เม.ย. = 100.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-เม.ย. = 100.05 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-เม.ย. = 100.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-เม.ย. = 100.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-เม.ย. = 100.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-เม.ย. = 100.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-เม.ย. = 100.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-เม.ย. = 100.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-เม.ย. = 100.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-เม.ย. = 100.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-เม.ย. = 100.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-เม.ย. = 100.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-เม.ย. = 100.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-เม.ย. = 100.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-เม.ย. = 100.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-เม.ย. = 100.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-เม.ย. = 100.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-เม.ย. = 100.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-เม.ย. = 100.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-เม.ย. = 100.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-เม.ย. = 100.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-เม.ย. = 99.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-เม.ย. = 99.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-มี.ค. = 99.93 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-มี.ค. = 99.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-มี.ค. = 99.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-มี.ค. = 99.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-มี.ค. = 99.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-มี.ค. = 99.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-มี.ค. = 99.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-มี.ค. = 99.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-มี.ค. = 99.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-มี.ค. = 99.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-มี.ค. = 99.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-มี.ค. = 99.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-มี.ค. = 99.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-มี.ค. = 99.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-มี.ค. = 99.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-มี.ค. = 99.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-มี.ค. = 99.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-มี.ค. = 99.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-มี.ค. = 99.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-มี.ค. = 99.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-มี.ค. = 99.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-มี.ค. = 99.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-มี.ค. = 99.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-มี.ค. = 99.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-มี.ค. = 99.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-มี.ค. = 99.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-มี.ค. = 99.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-มี.ค. = 98.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-มี.ค. = 98.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-มี.ค. = 98.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-มี.ค. = 98.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ก.พ. = 98.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ก.พ. = 98.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ก.พ. = 98.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ก.พ. = 98.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ก.พ. = 98.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ก.พ. = 98.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ก.พ. = 98.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ก.พ. = 98.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ก.พ. = 98.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ก.พ. = 97.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ก.พ. = 97.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ก.พ. = 97.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ก.พ. = 97.75 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ก.พ. = 97.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ก.พ. = 97.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ก.พ. = 97.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ก.พ. = 97.36 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ก.พ. = 97.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ก.พ. = 97.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ก.พ. = 97.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ก.พ. = 97.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ก.พ. = 97.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ก.พ. = 96.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ก.พ. = 96.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ก.พ. = 96.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ก.พ. = 96.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ก.พ. = 96.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ก.พ. = 96.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ก.พ. = 96.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-ม.ค. = 96.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-ม.ค. = 96.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ม.ค. = 96.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ม.ค. = 96.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ม.ค. = 96.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ม.ค. = 95.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ม.ค. = 95.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ม.ค. = 95.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ม.ค. = 95.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ม.ค. = 95.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ม.ค. = 95.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ม.ค. = 95.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ม.ค. = 94.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ม.ค. = 94.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ม.ค. = 94.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ม.ค. = 94.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ม.ค. = 94.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ม.ค. = 94.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ม.ค. = 93.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ม.ค. = 93.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ม.ค. = 93.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ม.ค. = 92.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ม.ค. = 92.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ม.ค. = 92.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ม.ค. = 91.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ม.ค. = 91.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ม.ค. = 91.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ม.ค. = 90.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ม.ค. = 90.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ม.ค. = 90.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ม.ค. = 90.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-ธ.ค. = 90.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-ธ.ค. = 89.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ธ.ค. = 88.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ธ.ค. = 88.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ธ.ค. = 87.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ธ.ค. = 87.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ธ.ค. = 87.31 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ธ.ค. = 86.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ธ.ค. = 86.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ธ.ค. = 85.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ธ.ค. = 85.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ธ.ค. = 84.75 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ธ.ค. = 83.93 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ธ.ค. = 82.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ธ.ค. = 82.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ธ.ค. = 81.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ธ.ค. = 80.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ธ.ค. = 79.39 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ธ.ค. = 78.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ธ.ค. = 77.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ธ.ค. = 76.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ธ.ค. = 75.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ธ.ค. = 74.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ธ.ค. = 74.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ธ.ค. = 73.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ธ.ค. = 71.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ธ.ค. = 69.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ธ.ค. = 68.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ธ.ค. = 66.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ธ.ค. = 65.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ธ.ค. = 64.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-พ.ย. = 62.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-พ.ย. = 60.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-พ.ย. = 56.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-พ.ย. = 53.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-พ.ย. = 51.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-พ.ย. = 52.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-พ.ย. = 51.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-พ.ย. = 47.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-พ.ย = 44.92 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-พ.ย = 42.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-พ.ย = 41.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-พ.ย = 35.15 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-พ.ย = 30.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-พ.ย = 15.39 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-พ.ย = 0.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-พ.ย = 0.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-มิ.ย. = 94.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-มิ.ย. = 94.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-มิ.ย. = 94.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-มิ.ย. = 94.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-มิ.ย. = 94.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-มิ.ย. = 94.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-มิ.ย. = 94.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-มิ.ย. = 94.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-มิ.ย. = 94.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-มิ.ย. = 94.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-มิ.ย. = 94.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-มิ.ย. = 94.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-มิ.ย. = 94.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-มิ.ย. = 94.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-มิ.ย. = 94.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-มิ.ย. = 94.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-มิ.ย. = 94.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-มิ.ย. = 94.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-มิ.ย. = 94.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-มิ.ย. = 94.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-มิ.ย. = 94.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-พ.ค = 94.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-พ.ค = 94.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-พ.ค = 94.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-พ.ค = 95.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-พ.ค = 95.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-พ.ค = 95.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-พ.ค = 95.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-พ.ค = 95.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-พ.ค = 95.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-พ.ค = 95.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-พ.ค = 95.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-พ.ค = 95.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-พ.ค = 95.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-พ.ค = 95.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-พ.ค = 95.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-พ.ค = 96.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-พ.ค = 96.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-พ.ค = 96.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-พ.ค = 96.39 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-พ.ค = 96.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-พ.ค = 96.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-พ.ค = 96.75 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-พ.ค = 96.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-พ.ค = 96.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-พ.ค = 97.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-พ.ค = 97.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-พ.ค = 97.36 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-พ.ค = 97.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-พ.ค = 97.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-พ.ค = 97.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-พ.ค = 97.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-เม.ย. = 97.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-เม.ย. = 98.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-เม.ย. = 98.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-เม.ย. = 98.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-เม.ย. = 98.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-เม.ย. = 98.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-เม.ย. = 98.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-เม.ย. = 98.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-เม.ย. = 98.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-เม.ย. = 98.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-เม.ย. = 98.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-เม.ย. = 98.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-เม.ย. = 98.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-เม.ย. = 98.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-เม.ย. = 99.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-เม.ย. = 99.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-เม.ย. = 99.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-เม.ย. = 99.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-เม.ย. = 99.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-เม.ย. = 99.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-เม.ย. = 99.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-เม.ย. = 99.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-เม.ย. = 99.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-เม.ย. = 99.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-เม.ย. = 99.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-เม.ย. = 99.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-เม.ย. = 99.36 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-เม.ย. = 99.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-เม.ย. = 99.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-เม.ย. = 99.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-มี.ค. = 99.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-มี.ค. = 99.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-มี.ค. = 99.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-มี.ค. = 99.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-มี.ค. = 99.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-มี.ค. = 99.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-มี.ค. = 99.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-มี.ค. = 99.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-มี.ค. = 99.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-มี.ค. = 99.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-มี.ค. = 99.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-มี.ค. = 99.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-มี.ค. = 100.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-มี.ค. = 100.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-มี.ค. = 99.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-มี.ค. = 99.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-มี.ค. = 99.34 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-มี.ค. = 99.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-มี.ค. = 99.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-มี.ค. = 99.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-มี.ค. = 98.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-มี.ค. = 98.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-มี.ค. = 98.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-มี.ค. = 98.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-มี.ค. = 98.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-มี.ค. = 99.04 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-มี.ค. = 98.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-มี.ค. = 98.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-มี.ค. = 98.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-มี.ค. = 98.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ก.พ. = 98.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ก.พ. = 98.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ก.พ. = 98.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ก.พ. = 97.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ก.พ. = 97.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ก.พ. = 97.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ก.พ. = 97.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ก.พ. = 97.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ก.พ. = 96.93 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ก.พ. = 96.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ก.พ. = 96.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ก.พ. = 96.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ก.พ. = 96.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ก.พ. = 95.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ก.พ. = 95.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ก.พ. = 95.39 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ก.พ. = 95.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ก.พ. = 94.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ก.พ. = 94.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ก.พ. = 94.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ก.พ. = 94.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ก.พ. = 93.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ก.พ. = 93.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ก.พ. = 93.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ก.พ. = 92.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ก.พ. = 92.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ก.พ. = 92.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ก.พ. = 92.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-ม.ค. = 91.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-ม.ค. = 91.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-ม.ค. = 91.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ม.ค. = 90.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ม.ค. = 90.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ม.ค. = 90.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ม.ค. = 90.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ม.ค. = 89.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ม.ค. = 89.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ม.ค. = 89.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ม.ค. = 88.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ม.ค. = 88.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ม.ค. = 88.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ม.ค. = 87.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ม.ค. = 87.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ม.ค. = 86.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ม.ค. = 86.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ม.ค. = 86.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ม.ค. = 85.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ม.ค. = 85.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ม.ค. = 84.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ม.ค. = 84.39 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ม.ค. = 83.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ม.ค. = 83.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ม.ค. = 83.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ม.ค. = 82.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ม.ค. = 81.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ม.ค. = 81.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ม.ค. = 80.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ม.ค. = 80.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ม.ค. = 80.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-ธ.ค. = 79.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-ธ.ค. = 78.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-ธ.ค. = 77.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ธ.ค. = 76.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ธ.ค. = 76.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ธ.ค. = 75.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ธ.ค. = 74.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ธ.ค. = 73.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ธ.ค. = 73.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ธ.ค. = 72.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ธ.ค. = 71.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ธ.ค. = 72.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ธ.ค. = 71.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ธ.ค. = 71.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ธ.ค. = 71.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ธ.ค. = 69.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ธ.ค. = 68.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ธ.ค. = 66.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ธ.ค. = 65.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ธ.ค. = 64.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ธ.ค. = 63.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ธ.ค. = 60.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ธ.ค. = 57.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ธ.ค. = 58.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ธ.ค. = 55.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ธ.ค. = 52.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ธ.ค. = 49.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ธ.ค. = 44.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ธ.ค. = 39.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ธ.ค. = 39.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ธ.ค. = 44.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-พ.ย. = 35.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-พ.ย. = 31.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-เม.ย. = 100.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-เม.ย. = 100.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-เม.ย. = 100.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-เม.ย. = 100.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-เม.ย. = 100.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-เม.ย. = 100.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-เม.ย. = 100.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-เม.ย. = 100.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-เม.ย. = 100.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-เม.ย. = 100.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-เม.ย. = 100.05 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-เม.ย. = 99.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-เม.ย. = 99.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-เม.ย. = 99.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-มี.ค. = 99.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-มี.ค. = 99.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-มี.ค. = 99.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-มี.ค. = 99.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-มี.ค. = 99.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-มี.ค. = 99.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-มี.ค. = 99.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-มี.ค. = 99.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-มี.ค. = 99.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-มี.ค. = 98.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-มี.ค. = 98.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-มี.ค. = 98.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-มี.ค. = 98.73 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-มี.ค. = 98.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-มี.ค. = 98.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-มี.ค. = 98.39 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-มี.ค. = 98.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-มี.ค. = 98.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-มี.ค. = 98.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-มี.ค. = 98.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-มี.ค. = 97.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-มี.ค. = 97.79 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-มี.ค. = 97.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-มี.ค. = 97.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-มี.ค. = 97.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-มี.ค. = 97.39 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-มี.ค. = 97.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-มี.ค. = 97.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-มี.ค. = 96.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-มี.ค. = 96.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ก.พ. = 96.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ก.พ. = 96.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ก.พ. = 96.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ก.พ. = 96.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ก.พ. = 96.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ก.พ. = 95.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ก.พ. = 95.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ก.พ. = 95.74 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ก.พ. = 95.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ก.พ. = 95.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ก.พ. = 95.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ก.พ. = 95.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ก.พ. = 95.05 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ก.พ. = 94.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ก.พ. = 94.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ก.พ. = 94.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ก.พ. = 94.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ก.พ. = 94.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ก.พ. = 94.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ก.พ. = 94.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ก.พ. = 94.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ก.พ. = 94.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ก.พ. = 93.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ก.พ. = 93.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ก.พ. = 93.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ก.พ. = 93.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ก.พ. = 93.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ก.พ. = 93.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-ม.ค. = 93.05 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-ม.ค. = 92.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-ม.ค. = 92.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ม.ค. = 92.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ม.ค. = 92.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ม.ค. = 92.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ม.ค. = 92.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ม.ค. = 91.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ม.ค. = 91.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ม.ค. = 91.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ม.ค. = 91.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ม.ค. = 90.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ม.ค. = 90.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ม.ค. = 90.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ม.ค. = 90.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ม.ค. = 89.92 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ม.ค. = 89.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ม.ค. = 89.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ม.ค. = 89.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ม.ค. = 89.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ม.ค. = 89.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ม.ค. = 89.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ม.ค. = 89.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ม.ค. = 89.36 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ม.ค. = 89.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ม.ค. = 88.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ม.ค. = 88.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ม.ค. = 88.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ม.ค. = 87.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ม.ค. = 87.61 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ม.ค. = 87.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-ธ.ค. = 86.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-ธ.ค. = 85.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-ธ.ค. = 85.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ธ.ค. = 84.75 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ธ.ค. = 84.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ธ.ค. = 83.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ธ.ค. = 83.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ธ.ค. = 82.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ธ.ค. = 81.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ธ.ค. = 81.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ธ.ค. = 80.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ธ.ค. = 79.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ธ.ค. = 78.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ธ.ค. = 78.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ธ.ค. = 76.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ธ.ค. = 75.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ธ.ค. = 74.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ธ.ค. = 72.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ธ.ค. = 71.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ธ.ค. = 69.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ธ.ค. = 69.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ธ.ค. = 68.69 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ธ.ค. = 68.88 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ธ.ค. = 67.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ธ.ค. = 66.66 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ธ.ค. = 65.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ธ.ค. = 63.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ธ.ค. = 61.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ธ.ค. = 56.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ธ.ค. = 54.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ธ.ค. = 56.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-พ.ย. = 60.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-พ.ย. = 60.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-พ.ย. = 59.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-พ.ย. = 52.31 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-พ.ย. = 51.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-พ.ย. = 50.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-พ.ย. = 46.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-พ.ย. = 35.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-พ.ย = 17.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-พ.ค = 107.31 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-พ.ค = 107.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-พ.ค = 107.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-พ.ค = 107.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-พ.ค = 107.27 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-พ.ค = 107.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-พ.ค = 107.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-เม.ย. = 107.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-เม.ย. = 107.14 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-เม.ย. = 107.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-เม.ย. = 107.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-เม.ย. = 107.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-เม.ย. = 107.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-เม.ย. = 107.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-เม.ย. = 107.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-เม.ย. = 107.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-เม.ย. = 107.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-เม.ย. = 107.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-เม.ย. = 107.15 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-เม.ย. = 107.19 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-เม.ย. = 107.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-เม.ย. = 107.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-เม.ย. = 107.34 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-เม.ย. = 107.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-เม.ย. = 107.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-เม.ย. = 107.36 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-เม.ย. = 107.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-เม.ย. = 107.34 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-เม.ย. = 107.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-เม.ย. = 107.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-เม.ย. = 107.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-เม.ย. = 107.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-เม.ย. = 107.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-เม.ย. = 107.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-เม.ย. = 107.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-เม.ย. = 107.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-เม.ย. = 106.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-มี.ค. = 106.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-มี.ค. = 106.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-มี.ค. = 106.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-มี.ค. = 107.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-มี.ค. = 106.93 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-มี.ค. = 106.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-มี.ค. = 106.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-มี.ค. = 106.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-มี.ค. = 106.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-มี.ค. = 106.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-มี.ค. = 106.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-มี.ค. = 106.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-มี.ค. = 106.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-มี.ค. = 106.45 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-มี.ค. = 106.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-มี.ค. = 106.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-มี.ค. = 106.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-มี.ค. = 106.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-มี.ค. = 105.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-มี.ค. = 105.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-มี.ค. = 105.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-มี.ค. = 105.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-มี.ค. = 105.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-มี.ค. = 105.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-มี.ค. = 105.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-มี.ค. = 105.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-มี.ค. = 105.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-มี.ค. = 104.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-มี.ค. = 104.75 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-มี.ค. = 104.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ก.พ. = 104.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ก.พ. = 104.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ก.พ. = 104.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ก.พ. = 104.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ก.พ. = 103.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ก.พ. = 103.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ก.พ. = 103.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ก.พ. = 103.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ก.พ. = 103.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ก.พ. = 103.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ก.พ. = 102.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ก.พ. = 102.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ก.พ. = 102.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ก.พ. = 102.31 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ก.พ. = 102.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ก.พ. = 101.93 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ก.พ. = 101.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ก.พ. = 101.63 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ก.พ. = 101.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ก.พ. = 101.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ก.พ. = 100.92 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ก.พ. = 100.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ก.พ. = 100.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ก.พ. = 100.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ก.พ. = 100.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ก.พ. = 100.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ก.พ. = 99.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ก.พ. = 99.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-ม.ค. = 99.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-ม.ค. = 99.05 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-ม.ค. = 98.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ม.ค. = 98.74 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ม.ค. = 98.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ม.ค. = 98.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ม.ค. = 98.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ม.ค. = 97.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ม.ค. = 97.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ม.ค. = 97.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ม.ค. = 96.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ม.ค. = 96.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ม.ค. = 96.04 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ม.ค. = 95.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ม.ค. = 95.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ม.ค. = 94.92 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ม.ค. = 94.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ม.ค. = 94.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ม.ค. = 93.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ม.ค. = 93.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ม.ค. = 93.10 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ม.ค. = 92.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ม.ค. = 92.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ม.ค. = 91.47 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ม.ค. = 91.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ม.ค. = 90.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ม.ค. = 90.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ม.ค. = 89.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ม.ค. = 89.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ม.ค. = 89.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ม.ค. = 89.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-ธ.ค. = 87.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-ธ.ค. = 87.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-ธ.ค. = 86.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ธ.ค. = 86.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ธ.ค. = 85.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ธ.ค. = 84.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ธ.ค. = 83.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ธ.ค. = 82.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ธ.ค. = 80.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ธ.ค. = 80.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ธ.ค. = 79.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ธ.ค. = 77.62 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ธ.ค. = 76.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ธ.ค. = 75.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ธ.ค. = 74.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ธ.ค. = 73.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ธ.ค. = 72.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ธ.ค. = 69.34 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ธ.ค. = 67.81 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ธ.ค. = 64.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ธ.ค. = 60.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ธ.ค. = 60.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ธ.ค. = 59.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ธ.ค. = 56.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ธ.ค. = 53.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ธ.ค. = 51.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ธ.ค. = 54.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ธ.ค. = 51.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ธ.ค. = 51.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ธ.ค. = 48.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ธ.ค. = 45.73 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-พ.ย. = 38.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-พ.ย. = 31.96 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-พ.ย. = 22.28 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-พ.ย. = 2.01 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-มิ.ย. = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-มิ.ย. = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-มิ.ย. = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-มิ.ย. = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-มิ.ย. = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-มิ.ย. = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-พ.ค = 106.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-พ.ค = 106.58 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-พ.ค = 106.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-พ.ค = 106.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-พ.ค = 106.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-เม.ย. = 106.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-เม.ย. = 106.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-เม.ย. = 106.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-เม.ย. = 106.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-เม.ย. = 106.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-เม.ย. = 106.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-เม.ย. = 106.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-เม.ย. = 106.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-เม.ย. = 106.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-เม.ย. = 106.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-เม.ย. = 106.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-เม.ย. = 106.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-เม.ย. = 106.25 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-เม.ย. = 106.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-เม.ย. = 106.26 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-เม.ย. = 106.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-เม.ย. = 106.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-เม.ย. = 106.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-เม.ย. = 106.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-เม.ย. = 106.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-เม.ย. = 106.05 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-เม.ย. = 106.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-เม.ย. = 106.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-เม.ย. = 106.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-เม.ย. = 106.13 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-เม.ย. = 106.16 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-เม.ย. = 106.15 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-เม.ย. = 106.15 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-เม.ย. = 106.07 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-เม.ย. = 106.02 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-มี.ค. = 105.95 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-มี.ค. = 105.92 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-มี.ค. = 105.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-มี.ค. = 105.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-มี.ค. = 105.70 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-มี.ค. = 105.60 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-มี.ค. = 105.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-มี.ค. = 105.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-มี.ค. = 105.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-มี.ค. = 105.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-มี.ค. = 105.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-มี.ค. = 104.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-มี.ค. = 104.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-มี.ค. = 104.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-มี.ค. = 104.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-มี.ค. = 104.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-มี.ค. = 104.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-มี.ค. = 104.51 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-มี.ค. = 104.50 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-มี.ค. = 104.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-มี.ค. = 104.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-มี.ค. = 104.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-มี.ค. = 103.98 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-มี.ค. = 103.87 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-มี.ค. = 103.78 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-มี.ค. = 103.73 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-มี.ค. = 103.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-มี.ค. = 103.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-มี.ค. = 103.24 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-มี.ค. = 103.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-มี.ค. = 103.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ก.พ. = 102.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ก.พ. = 102.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ก.พ. = 102.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ก.พ. = 102.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ก.พ. = 102.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ก.พ. = 102.54 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ก.พ. = 102.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ก.พ. = 102.21 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ก.พ. = 101.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ก.พ. = 101.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ก.พ. = 101.90 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ก.พ. = 101.64 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ก.พ. = 101.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ก.พ. = 101.44 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ก.พ. = 101.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ก.พ. = 101.15 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ก.พ. = 101.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ก.พ. = 100.94 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ก.พ. = 100.77 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ก.พ. = 100.65 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ก.พ. = 100.59 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ก.พ. = 100.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ก.พ. = 100.40 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ก.พ. = 100.38 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ก.พ. = 100.34 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ก.พ. = 100.41 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ก.พ. = 100.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ก.พ. = 100.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ก.พ. = 99.99 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-ม.ค. = 99.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-ม.ค. = 99.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ม.ค. = 99.33 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ม.ค. = 99.08 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ม.ค. = 98.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ม.ค. = 98.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ม.ค. = 98.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ม.ค. = 98.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ม.ค. = 97.82 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ม.ค. = 97.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ม.ค. = 97.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ม.ค. = 97.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ม.ค. = 96.71 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ม.ค. = 96.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ม.ค. = 96.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ม.ค. = 96.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ม.ค. = 95.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ม.ค. = 95.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ม.ค. = 95.35 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ม.ค. = 94.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ม.ค. = 94.32 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ม.ค. = 93.84 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ม.ค. = 93.57 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ม.ค. = 93.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ม.ค. = 92.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ม.ค. = 92.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ม.ค. = 91.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ม.ค. = 91.18 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ม.ค. = 90.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ม.ค. = 90.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ม.ค. = 90.37 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-ธ.ค. = 89.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-ธ.ค. = 88.91 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ธ.ค. = 88.12 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ธ.ค. = 87.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ธ.ค. = 86.72 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ธ.ค. = 85.42 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ธ.ค. = 85.49 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ธ.ค. = 84.68 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ธ.ค. = 83.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ธ.ค. = 82.89 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ธ.ค. = 81.85 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ธ.ค. = 80.46 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ธ.ค. = 79.23 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ธ.ค. = 78.43 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ธ.ค. = 77.17 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ธ.ค. = 75.83 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ธ.ค. = 74.30 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ธ.ค. = 72.52 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ธ.ค. = 70.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ธ.ค. = 70.03 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ธ.ค. = 68.20 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ธ.ค. = 67.86 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ธ.ค. = 65.29 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ธ.ค. = 64.06 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ธ.ค. = 64.56 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ธ.ค. = 62.97 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ธ.ค. = 63.92 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ธ.ค. = 62.00 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ธ.ค. = 58.80 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ธ.ค. = 53.67 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ธ.ค. = 52.09 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-พ.ย. = 55.53 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-พ.ย. = 59.11 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-พ.ย. = 53.55 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-พ.ย. = 46.22 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-พ.ย. = 42.48 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-พ.ย. = 39.76 ตัน ประสิทธิภาพการผลิต ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-พ.ย. = 22.93 ตัน