ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-เม.ย. = 25,382,059.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-เม.ย. = 25,380,172.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-เม.ย. = 25,375,199.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-เม.ย. = 25,369,116.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-เม.ย. = 25,354,339.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-เม.ย. = 25,344,519.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-เม.ย. = 25,334,081.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-เม.ย. = 25,321,160.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-เม.ย. = 25,321,160.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-เม.ย. = 25,309,910.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-เม.ย. = 25,294,034.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-เม.ย. = 25,274,853.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-เม.ย. = 25,245,561.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-เม.ย. = 25,212,692.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-เม.ย. = 25,177,109.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-เม.ย. = 25,132,323.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-เม.ย. = 25,081,104.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-เม.ย. = 25,020,414.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-เม.ย. = 24,954,829.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-เม.ย. = 24,885,925.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-มี.ค. = 24,810,021.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-มี.ค. = 24,737,592.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-มี.ค. = 24,657,883.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-มี.ค. = 24,567,713.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-มี.ค. = 24,468,336.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-มี.ค. = 24,382,019.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-มี.ค. = 24,296,508.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-มี.ค. = 24,207,492.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-มี.ค. = 24,082,793.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-มี.ค. = 23,949,807.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-มี.ค. = 23,802,594.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-มี.ค. = 23,669,915.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-มี.ค. = 23,518,717.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-มี.ค. = 23,358,199.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-มี.ค. = 23,196,044.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-มี.ค. = 23,038,186.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-มี.ค. = 22,866,141.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-มี.ค. = 22,671,466.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-มี.ค. = 22,472,096.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-มี.ค. = 22,270,613.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-มี.ค. = 22,052,635.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-มี.ค. = 21,849,069.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-มี.ค. = 21,660,813.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-มี.ค. = 21,456,459.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-มี.ค. = 21,256,917.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-มี.ค. = 21,059,884.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-มี.ค. = 20,832,027.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-มี.ค. = 20,604,934.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-มี.ค. = 20,379,637.245 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-มี.ค. = 20,158,621.125 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-มี.ค. = 19,921,444.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-ก.พ. = 19,673,974.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-ก.พ. = 19,445,517.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-ก.พ. = 19,212,126.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ก.พ. = 18,983,655.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ก.พ. = 18,755,331.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ก.พ. = 18,527,864.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ก.พ. = 18,268,881.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ก.พ. = 18,025,639.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ก.พ. = 17,767,167.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ก.พ. = 17,496,805.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ก.พ. = 17,247,363.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ก.พ. = 16,987,771.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ก.พ. = 16,721,852.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ก.พ. = 16,453,831.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ก.พ. = 16,184,726.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ก.พ. = 15,950,607.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ก.พ. = 15,710,770.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ก.พ. = 15,448,396.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ก.พ. = 15,213,485.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ก.พ. = 14,952,164.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ก.พ. = 14,707,432.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ก.พ. = 14,467,730.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ก.พ. = 14,221,339.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ก.พ. = 13,972,224.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ก.พ. = 13,712,446.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ก.พ. = 13,462,535.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ก.พ. = 13,228,722.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ก.พ. = 12,969,256.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-ม.ค. = 12,728,778.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-ม.ค. = 12,459,861.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-ม.ค. = 12,197,439.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-ม.ค. = 11,930,760.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-ม.ค. = 11,691,484.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-ม.ค. = 11,460,677.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ม.ค. = 11,236,160.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ม.ค. = 11,003,864.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ม.ค. = 10,742,602.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ม.ค. = 10,480,373.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ม.ค. = 10,241,645.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ม.ค. = 9,985,404.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ม.ค. = 9,725,108.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ม.ค. = 9,464,476.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ม.ค. = 9,200,932.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ม.ค. = 8,939,707.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ม.ค. = 8,693,534.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ม.ค. = 8,425,795.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ม.ค. = 8,197,224.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ม.ค. = 8,038,463.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ม.ค. = 7,904,950.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ม.ค. = 7,770,435.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ม.ค. = 7,535,855.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ม.ค. = 7,274,453.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ม.ค. = 7,004,803.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ม.ค. = 6,736,891.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ม.ค. = 6,478,813.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ม.ค. = 6,257,906.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ม.ค. = 6,023,153.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ม.ค. = 5,842,485.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ม.ค. = 5,717,947.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-ธ.ค. = 5,603,945.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-ธ.ค. = 5,428,067.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ธ.ค. = 4,187,555.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ธ.ค. = 3,938,785.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ธ.ค. = 3,698,387.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ธ.ค. = 3,454,071.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ธ.ค. = 3,201,053.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ธ.ค. = 2,953,260.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ธ.ค. = 2,719,541.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ธ.ค. = 2,498,844.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ธ.ค. = 2,273,244.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ธ.ค. = 2,041,533.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ธ.ค. = 1,823,577.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ธ.ค. = 1,596,544.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ธ.ค. = 1,382,969.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ธ.ค. = 1,185,492.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ธ.ค. = 990,641.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ธ.ค. = 819,352.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ธ.ค. = 667,923.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ธ.ค. = 569,471.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ธ.ค. = 470,841.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ธ.ค. = 373,099.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ธ.ค. = 286,081.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ธ.ค. = 202,381.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ธ.ค. = 134,078.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ธ.ค. = 77,625.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ธ.ค. = 26,672.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-เม.ย. = 24,208,589.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-เม.ย. = 24,207,937.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-เม.ย. = 24,207,085.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-เม.ย. = 24,205,726.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-เม.ย. = 24,201,697.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-เม.ย. = 24,193,248.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-เม.ย. = 24,182,532.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-เม.ย. = 24,172,642.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-เม.ย. = 24,155,001.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-เม.ย. = 24,138,340.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-เม.ย. = 24,117,404.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-เม.ย. = 24,084,549.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-เม.ย. = 24,043,422.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-เม.ย. = 24,001,936.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-เม.ย. = 23,944,993.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-มี.ค. = 23,878,035.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-มี.ค. = 23,808,846.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-มี.ค. = 23,736,067.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-มี.ค. = 23,658,693.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-มี.ค. = 23,585,028.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-มี.ค. = 23,509,934.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-มี.ค. = 23,419,975.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-มี.ค. = 23,313,480.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-มี.ค. = 23,165,197.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-มี.ค. = 23,051,298.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-มี.ค. = 22,917,234.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-มี.ค. = 22,786,700.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-มี.ค. = 22,653,646.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-มี.ค. = 22,502,655.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-มี.ค. = 22,327,327.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-มี.ค. = 22,155,958.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-มี.ค. = 21,977,411.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-มี.ค. = 21,803,761.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-มี.ค. = 21,628,625.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-มี.ค. = 21,440,118.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-มี.ค. = 21,231,683.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-มี.ค. = 21,026,030.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-มี.ค. = 20,801,756.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-มี.ค. = 20,575,836.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-มี.ค. = 20,346,359.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-มี.ค. = 20,104,584.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-มี.ค. = 19,864,274.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-มี.ค. = 19,654,238.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-มี.ค. = 19,471,685.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-มี.ค. = 19,258,320.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-มี.ค. = 19,059,042.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ก.พ. = 18,874,468.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ก.พ. = 18,659,125.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ก.พ. = 18,437,374.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ก.พ. = 18,199,588.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ก.พ. = 17,959,316.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ก.พ. = 17,720,526.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ก.พ. = 17,487,539.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ก.พ. = 17,250,361.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ก.พ. = 17,024,441.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ก.พ. = 16,807,104.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ก.พ. = 16,569,395.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ก.พ. = 16,319,718.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ก.พ. = 16,110,662.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ก.พ. = 15,919,645.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ก.พ. = 15,705,897.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ก.พ. = 15,474,436.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ก.พ. = 15,229,426.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ก.พ. = 14,985,038.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ก.พ. = 14,751,186.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ก.พ. = 14,500,248.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ก.พ. = 14,255,051.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ก.พ. = 14,022,916.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ก.พ. = 13,811,372.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ก.พ. = 13,591,390.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ก.พ. = 13,356,667.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ก.พ. = 13,110,996.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ก.พ. = 12,873,562.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ก.พ. = 12,664,220.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-ม.ค. = 12,478,416.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-ม.ค. = 12,311,847.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-ม.ค. = 12,114,095.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ม.ค. = 11,881,825.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ม.ค. = 11,649,106.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ม.ค. = 11,425,472.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ม.ค. = 11,188,945.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ม.ค. = 10,970,584.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ม.ค. = 10,734,085.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ม.ค. = 10,490,852.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ม.ค. = 10,241,782.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ม.ค. = 10,014,558.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ม.ค. = 9,769,399.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ม.ค. = 9,518,353.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ม.ค. = 9,266,625.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ม.ค. = 9,042,364.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ม.ค. = 8,852,980.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ม.ค. = 8,615,011.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ม.ค. = 8,373,415.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ม.ค. = 8,138,914.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ม.ค. = 7,910,780.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ม.ค. = 7,675,513.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ม.ค. = 7,439,060.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ม.ค. = 7,202,011.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ม.ค. = 6,955,973.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ม.ค. = 6,706,480.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ม.ค. = 6,475,612.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ม.ค. = 6,243,263.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ม.ค. = 6,013,488.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ม.ค. = 5,795,393.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ม.ค. = 5,656,469.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-ธ.ค. = 5,521,596.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-ธ.ค. = 5,299,640.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-ธ.ค. = 5,087,088.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ธ.ค. = 4,861,530.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ธ.ค. = 4,634,940.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ธ.ค. = 4,388,703.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ธ.ค. = 4,156,381.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ธ.ค. = 3,920,595.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ธ.ค. = 3,665,663.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ธ.ค. = 3,437,661.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ธ.ค. = 3,192,977.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ธ.ค. = 2,943,676.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ธ.ค. = 2,717,598.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ธ.ค. = 2,482,883.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ธ.ค. = 2,285,626.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ธ.ค. = 2,081,171.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ธ.ค. = 1,902,046.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ธ.ค. = 1,693,627.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ธ.ค. = 1,477,144.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ธ.ค. = 1,275,695.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ธ.ค. = 1,081,419.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ธ.ค. = 898,178.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ธ.ค. = 747,389.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ธ.ค. = 621,791.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ธ.ค. = 508,264.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ธ.ค. = 401,921.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ธ.ค. = 318,147.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ธ.ค. = 267,089.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ธ.ค. = 223,699.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ธ.ค. = 181,545.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ธ.ค. = 140,498.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-พ.ย. = 102,149.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-พ.ย. = 62,231.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-พ.ย. = 20,658.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-เม.ย. = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-เม.ย. = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-เม.ย. = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-เม.ย. = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-เม.ย. = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-เม.ย. = 24,598,068.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-เม.ย. = 24,597,784.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-เม.ย. = 24,597,152.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-เม.ย. = 24,596,049.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-เม.ย. = 24,594,460.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-เม.ย. = 24,592,449.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-เม.ย. = 24,589,757.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-เม.ย. = 24,586,790.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-เม.ย. = 24,584,387.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-เม.ย. = 24,582,421.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-เม.ย. = 24,581,001.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-เม.ย. = 24,579,489.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-เม.ย. = 24,577,667.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-เม.ย. = 24,574,338.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-เม.ย. = 24,568,071.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-เม.ย. = 24,559,121.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-เม.ย. = 24,547,876.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-เม.ย. = 24,533,083.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-เม.ย. = 24,513,956.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-เม.ย. = 24,487,421.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-เม.ย. = 24,448,748.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-เม.ย. = 24,398,324.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-เม.ย. = 24,331,954.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-เม.ย. = 24,255,466.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-เม.ย. = 24,171,769.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-มี.ค. = 24,075,912.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-มี.ค. = 23,961,226.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-มี.ค. = 23,836,992.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-มี.ค. = 23,698,236.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-มี.ค. = 23,543,287.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-มี.ค. = 23,379,755.154 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-มี.ค. = 23,224,121.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-มี.ค. = 23,060,056.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-มี.ค. = 22,884,322.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-มี.ค. = 22,700,231.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-มี.ค. = 22,510,950.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-มี.ค. = 22,337,208.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-มี.ค. = 22,139,491.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-มี.ค. = 21,951,985.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-มี.ค. = 21,759,004.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-มี.ค. = 21,560,719.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-มี.ค. = 21,382,251.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-มี.ค. = 21,178,517.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-มี.ค. = 20,965,871.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-มี.ค. = 20,759,245.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-มี.ค. = 20,545,754.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-มี.ค. = 20,348,049.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-มี.ค. = 20,137,611.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-มี.ค. = 19,918,321.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-มี.ค. = 19,703,231.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-มี.ค. = 19,501,803.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-มี.ค. = 19,328,529.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-มี.ค. = 19,174,296.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-มี.ค. = 18,994,173.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-มี.ค. = 18,790,406.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-มี.ค. = 18,566,340.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ก.พ. = 18,379,308.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ก.พ. = 18,165,410.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ก.พ. = 17,946,894.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ก.พ. = 17,727,024.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ก.พ. = 17,528,380.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ก.พ. = 17,322,026.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ก.พ. = 17,112,656.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ก.พ. = 16,906,537.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ก.พ. = 16,685,351.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ก.พ. = 16,468,197.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ก.พ. = 16,271,290.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ก.พ. = 16,054,887.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ก.พ. = 15,850,237.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ก.พ. = 15,644,937.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ก.พ. = 15,445,793.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ก.พ. = 15,227,830.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ก.พ. = 15,001,660.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ก.พ. = 14,770,175.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ก.พ. = 14,553,099.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ก.พ. = 14,342,512.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ก.พ. = 14,117,515.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ก.พ. = 13,900,512.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ก.พ. = 13,706,474.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ก.พ. = 13,529,804.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ก.พ. = 13,312,733.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ก.พ. = 13,092,285.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ก.พ. = 12,907,777.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ก.พ. = 12,689,224.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-ม.ค. = 12,497,645.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-ม.ค. = 12,249,092.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-ม.ค. = 12,034,589.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ม.ค. = 11,843,506.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ม.ค. = 11,636,843.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ม.ค. = 11,431,300.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ม.ค. = 11,210,678.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ม.ค. = 10,984,825.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ม.ค. = 10,755,055.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ม.ค. = 10,545,702.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ม.ค. = 10,308,542.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ม.ค. = 10,097,061.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ม.ค. = 9,890,227.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ม.ค. = 9,682,354.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ม.ค. = 9,482,986.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ม.ค. = 9,308,473.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ม.ค. = 9,111,352.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ม.ค. = 8,901,739.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ม.ค. = 8,667,362.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ม.ค. = 8,442,888.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ม.ค. = 8,241,278.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ม.ค. = 8,009,452.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ม.ค. = 7,780,280.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ม.ค. = 7,552,478.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ม.ค. = 7,328,650.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ม.ค. = 7,107,818.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ม.ค. = 6,877,006.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ม.ค. = 6,646,120.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ม.ค. = 6,427,926.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ม.ค. = 6,224,183.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ม.ค. = 6,093,078.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-ธ.ค. = 5,964,785.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-ธ.ค. = 5,801,383.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-ธ.ค. = 5,610,579.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ธ.ค. = 5,398,216.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ธ.ค. = 5,202,830.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ธ.ค. = 4,998,059.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ธ.ค. = 4,791,875.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ธ.ค. = 4,587,752.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ธ.ค. = 4,397,543.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ธ.ค. = 4,206,850.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ธ.ค. = 3,999,227.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ธ.ค. = 3,802,492.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ธ.ค. = 3,597,281.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ธ.ค. = 3,396,043.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ธ.ค. = 3,193,446.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ธ.ค. = 3,004,469.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ธ.ค. = 2,836,842.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ธ.ค. = 2,647,833.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ธ.ค. = 2,472,174.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ธ.ค. = 2,312,235.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ธ.ค. = 2,138,440.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ธ.ค. = 1,957,440.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ธ.ค. = 1,788,782.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ธ.ค. = 1,627,696.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ธ.ค. = 1,484,046.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ธ.ค. = 1,360,741.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ธ.ค. = 1,250,563.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ธ.ค. = 1,144,660.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ธ.ค. = 1,054,235.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ธ.ค. = 960,533.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ธ.ค. = 869,221.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-พ.ย. = 783,118.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-พ.ย. = 693,604.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-พ.ย. = 631,487.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-พ.ย. = 558,617.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-พ.ย. = 480,030.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-พ.ย. = 415,590.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-พ.ย. = 366,808.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-พ.ย. = 305,834.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-พ.ย = 246,114.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-พ.ย = 204,979.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-พ.ย = 145,103.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-พ.ย = 109,133.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-พ.ย = 76,044.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-พ.ย = 54,301.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-พ.ย = 33,684.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-พ.ย = 16,109.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-พ.ค = 24,974,262.141 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-พ.ค = 24,973,601.501 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-พ.ค = 24,972,415.381 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-พ.ค = 24,971,442.301 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-พ.ค = 24,970,347.381 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-พ.ค = 24,966,182.561 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-พ.ค = 24,955,258.851 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-เม.ย. = 24,939,427.491 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-เม.ย. = 24,904,502.321 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-เม.ย. = 24,868,271.901 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-เม.ย. = 24,820,802.741 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-เม.ย. = 24,769,856.371 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-เม.ย. = 24,713,859.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-เม.ย. = 24,651,354.421 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-เม.ย. = 24,583,198.611 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-เม.ย. = 24,514,773.501 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-เม.ย. = 24,437,659.031 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-เม.ย. = 24,361,002.101 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-เม.ย. = 24,283,846.371 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-เม.ย. = 24,210,060.891 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-เม.ย. = 24,156,686.921 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-เม.ย. = 24,097,113.221 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-เม.ย. = 24,055,047.741 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-เม.ย. = 24,013,293.731 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-เม.ย. = 23,959,377.581 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-เม.ย. = 23,898,813.851 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-เม.ย. = 23,816,253.971 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-เม.ย. = 23,714,548.141 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-เม.ย. = 23,606,201.451 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-เม.ย. = 23,483,789.931 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-เม.ย. = 23,360,764.981 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-เม.ย. = 23,221,738.711 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-เม.ย. = 23,090,954.361 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-เม.ย. = 22,955,416.491 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-เม.ย. = 22,800,703.951 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-เม.ย. = 22,635,513.541 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-เม.ย. = 22,455,013.331 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-มี.ค. = 22,286,673.611 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-มี.ค. = 22,103,907.491 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-มี.ค. = 21,912,231.491 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-มี.ค. = 21,710,069.531 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-มี.ค. = 21,509,543.071 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-มี.ค. = 21,319,021.791 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-มี.ค. = 21,152,580.561 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-มี.ค. = 20,964,577.771 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-มี.ค. = 20,785,123.481 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-มี.ค. = 20,606,570.611 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-มี.ค. = 20,419,909.981 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-มี.ค. = 20,247,902.291 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-มี.ค. = 20,064,310.271 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-มี.ค. = 19,889,816.361 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-มี.ค. = 19,710,443.541 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-มี.ค. = 19,525,575.451 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-มี.ค. = 19,359,750.491 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-มี.ค. = 19,173,527.801 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-มี.ค. = 18,979,224.431 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-มี.ค. = 18,789,134.541 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-มี.ค. = 18,615,832.701 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-มี.ค. = 18,446,616.491 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-มี.ค. = 18,268,910.171 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-มี.ค. = 18,076,749.961 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-มี.ค. = 17,903,995.681 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-มี.ค. = 17,725,679.311 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-มี.ค. = 17,552,384.571 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-มี.ค. = 17,352,307.398 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-มี.ค. = 17,180,904.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-มี.ค. = 16,999,616.503 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-มี.ค. = 16,812,227.724 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ก.พ. = 16,617,395.278 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ก.พ. = 16,435,421.797 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ก.พ. = 16,278,338.558 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ก.พ. = 16,100,046.032 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ก.พ. = 15,902,166.827 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ก.พ. = 15,701,522.898 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ก.พ. = 15,513,951.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ก.พ. = 15,364,951.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ก.พ. = 15,205,190.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ก.พ. = 15,018,550.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ก.พ. = 14,832,005.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ก.พ. = 14,663,753.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ก.พ. = 14,473,102.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ก.พ. = 14,303,314.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ก.พ. = 14,115,706.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ก.พ. = 13,918,790.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ก.พ. = 13,729,755.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ก.พ. = 13,533,423.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ก.พ. = 13,341,659.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ก.พ. = 13,160,697.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ก.พ. = 12,968,775.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ก.พ. = 12,772,398.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ก.พ. = 12,575,945.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ก.พ. = 12,387,571.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ก.พ. = 12,208,982.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ก.พ. = 12,021,634.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ก.พ. = 11,835,902.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ก.พ. = 11,656,063.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ก.พ. = 11,472,386.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-ม.ค. = 11,281,018.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-ม.ค. = 11,084,245.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ม.ค. = 10,893,053.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ม.ค. = 10,719,177.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ม.ค. = 10,544,558.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ม.ค. = 10,388,675.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ม.ค. = 10,218,125.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ม.ค. = 10,031,337.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ม.ค. = 9,861,159.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ม.ค. = 9,709,875.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ม.ค. = 9,545,091.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ม.ค. = 9,367,886.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ม.ค. = 9,167,944.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ม.ค. = 8,980,369.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ม.ค. = 8,800,989.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ม.ค. = 8,659,512.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ม.ค. = 8,489,992.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ม.ค. = 8,299,943.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ม.ค. = 8,107,110.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ม.ค. = 7,912,915.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ม.ค. = 7,725,418.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ม.ค. = 7,532,256.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ม.ค. = 7,336,248.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ม.ค. = 7,144,528.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ม.ค. = 6,946,343.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ม.ค. = 6,753,165.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ม.ค. = 6,559,259.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ม.ค. = 6,362,053.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ม.ค. = 6,166,533.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ม.ค. = 6,011,430.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ม.ค. = 5,877,754.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-ธ.ค. = 5,763,878.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-ธ.ค. = 5,596,969.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ธ.ค. = 5,410,645.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ธ.ค. = 5,227,426.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ธ.ค. = 5,047,679.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ธ.ค. = 4,858,354.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ธ.ค. = 4,674,901.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ธ.ค. = 4,506,332.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ธ.ค. = 4,327,083.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ธ.ค. = 4,138,620.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ธ.ค. = 3,955,453.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ธ.ค. = 3,776,086.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ธ.ค. = 3,615,257.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ธ.ค. = 3,430,229.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ธ.ค. = 3,248,659.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ธ.ค. = 3,072,989.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ธ.ค. = 2,923,875.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ธ.ค. = 2,749,887.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ธ.ค. = 2,579,181.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ธ.ค. = 2,422,779.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ธ.ค. = 2,253,978.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ธ.ค. = 2,086,504.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ธ.ค. = 1,929,205.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ธ.ค. = 1,772,996.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ธ.ค. = 1,618,142.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ธ.ค. = 1,480,433.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ธ.ค. = 1,340,609.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ธ.ค. = 1,211,815.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ธ.ค. = 1,089,946.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ธ.ค. = 974,487.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ธ.ค. = 872,489.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-พ.ย. = 767,286.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-พ.ย. = 681,075.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-พ.ย. = 601,826.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-พ.ย. = 521,769.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-พ.ย. = 445,414.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-พ.ย. = 371,699.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-พ.ย. = 313,207.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-พ.ย. = 264,289.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-พ.ย = 220,958.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-พ.ย = 175,177.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-พ.ย = 133,395.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-พ.ย = 103,287.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-พ.ย = 72,362.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-พ.ย = 42,901.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-พ.ย = 22,573.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-พ.ย = 4,435.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-มิ.ย. = 23,293,213.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-มิ.ย. = 23,293,213.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-มิ.ย. = 23,293,213.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-มิ.ย. = 23,293,213.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-มิ.ย. = 23,293,213.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-มิ.ย. = 23,289,849.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-มิ.ย. = 23,286,831.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-มิ.ย. = 23,284,125.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-มิ.ย. = 23,279,779.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-มิ.ย. = 23,275,207.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-มิ.ย. = 23,270,179.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-มิ.ย. = 23,267,786.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-มิ.ย. = 23,267,453.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-มิ.ย. = 23,258,945.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-มิ.ย. = 23,245,795.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-มิ.ย. = 23,233,364.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-มิ.ย. = 23,219,586.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-มิ.ย. = 23,202,773.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-มิ.ย. = 23,183,540.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-มิ.ย. = 23,153,957.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-มิ.ย. = 23,119,152.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-พ.ค = 23,091,866.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-พ.ค = 23,062,227.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-พ.ค = 23,029,421.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-พ.ค = 22,989,430.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-พ.ค = 22,949,446.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-พ.ค = 22,903,553.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-พ.ค = 22,867,624.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-พ.ค = 22,828,800.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-พ.ค = 22,774,737.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-พ.ค = 22,723,673.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-พ.ค = 22,676,458.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-พ.ค = 22,629,427.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-พ.ค = 22,580,233.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-พ.ค = 22,532,831.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-พ.ค = 22,479,208.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-พ.ค = 22,429,254.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-พ.ค = 22,380,625.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-พ.ค = 22,322,292.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-พ.ค = 22,241,804.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-พ.ค = 22,169,113.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-พ.ค = 22,103,533.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-พ.ค = 22,035,877.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-พ.ค = 21,969,514.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-พ.ค = 21,897,688.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-พ.ค = 21,819,122.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-พ.ค = 21,737,932.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-พ.ค = 21,652,049.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-พ.ค = 21,567,191.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-พ.ค = 21,494,942.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-พ.ค = 21,403,311.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-พ.ค = 21,307,991.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-เม.ย. = 21,218,950.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-เม.ย. = 21,140,582.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-เม.ย. = 21,035,783.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-เม.ย. = 20,938,256.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-เม.ย. = 20,821,217.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-เม.ย. = 20,716,120.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-เม.ย. = 20,623,939.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-เม.ย. = 20,495,008.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-เม.ย. = 20,351,916.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-เม.ย. = 20,206,181.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-เม.ย. = 20,078,429.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-เม.ย. = 19,972,801.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-เม.ย. = 19,853,550.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-เม.ย. = 19,753,775.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-เม.ย. = 19,667,132.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-เม.ย. = 19,612,209.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-เม.ย. = 19,558,085.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-เม.ย. = 19,494,672.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-เม.ย. = 19,382,924.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-เม.ย. = 19,247,691.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-เม.ย. = 19,102,392.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-เม.ย. = 18,952,315.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-เม.ย. = 18,801,435.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-เม.ย. = 18,662,637.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-เม.ย. = 18,509,259.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-เม.ย. = 18,373,353.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-เม.ย. = 18,215,895.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-เม.ย. = 18,066,699.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-เม.ย. = 17,916,600.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-เม.ย. = 17,771,178.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-มี.ค. = 17,653,540.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-มี.ค. = 17,552,819.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-มี.ค. = 17,479,175.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-มี.ค. = 17,361,053.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-มี.ค. = 17,214,988.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-มี.ค. = 17,045,034.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-มี.ค. = 16,881,657.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-มี.ค. = 16,714,852.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-มี.ค. = 16,570,713.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-มี.ค. = 16,428,424.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-มี.ค. = 16,295,371.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-มี.ค. = 16,199,312.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-มี.ค. = 16,113,499.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-มี.ค. = 16,066,390.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-มี.ค. = 16,032,142.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-มี.ค. = 15,988,376.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-มี.ค. = 15,830,356.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-มี.ค. = 15,655,568.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-มี.ค. = 15,488,016.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-มี.ค. = 15,307,438.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-มี.ค. = 15,130,211.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-มี.ค. = 14,947,882.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-มี.ค. = 14,762,628.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-มี.ค. = 14,581,702.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-มี.ค. = 14,427,817.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-มี.ค. = 14,293,674.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-มี.ค. = 14,191,017.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-มี.ค. = 14,053,693.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-มี.ค. = 13,884,580.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-มี.ค. = 13,716,104.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-มี.ค. = 13,546,672.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ก.พ. = 13,393,082.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ก.พ. = 13,231,491.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ก.พ. = 13,078,540.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ก.พ. = 12,911,998.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ก.พ. = 12,747,518.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ก.พ. = 12,575,188.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ก.พ. = 12,387,049.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ก.พ. = 12,202,934.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ก.พ. = 12,020,075.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ก.พ. = 11,838,650.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ก.พ. = 11,693,239.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ก.พ. = 11,515,752.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ก.พ. = 11,335,643.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ก.พ. = 11,159,717.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ก.พ. = 10,969,037.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ก.พ. = 10,782,826.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ก.พ. = 10,610,626.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ก.พ. = 10,427,180.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ก.พ. = 10,246,150.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ก.พ. = 10,057,057.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ก.พ. = 9,869,766.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ก.พ. = 9,691,446.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ก.พ. = 9,531,208.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ก.พ. = 9,371,974.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ก.พ. = 9,204,639.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ก.พ. = 9,053,652.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ก.พ. = 8,920,621.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ก.พ. = 8,744,495.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-ม.ค. = 8,565,764.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-ม.ค. = 8,386,215.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-ม.ค. = 8,208,851.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ม.ค. = 8,029,092.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ม.ค. = 7,849,985.181 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ม.ค. = 7,695,216.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ม.ค. = 7,529,139.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ม.ค. = 7,351,322.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ม.ค. = 7,182,767.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ม.ค. = 7,014,142.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ม.ค. = 6,852,186.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ม.ค. = 6,670,353.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ม.ค. = 6,492,537.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ม.ค. = 6,317,604.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ม.ค. = 6,150,401.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ม.ค. = 6,003,665.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ม.ค. = 5,827,619.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ม.ค. = 5,647,814.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ม.ค. = 5,471,435.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ม.ค. = 5,288,930.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ม.ค. = 5,107,743.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ม.ค. = 4,924,026.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ม.ค. = 4,734,813.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ม.ค. = 4,550,226.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ม.ค. = 4,373,083.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ม.ค. = 4,205,274.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ม.ค. = 4,038,200.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ม.ค. = 3,862,669.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ม.ค. = 3,682,587.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ม.ค. = 3,524,922.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ม.ค. = 3,408,473.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-ธ.ค. = 3,285,427.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-ธ.ค. = 3,113,474.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-ธ.ค. = 2,937,997.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ธ.ค. = 2,760,957.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ธ.ค. = 2,587,852.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ธ.ค. = 2,407,655.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ธ.ค. = 2,243,682.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ธ.ค. = 2,080,600.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ธ.ค. = 1,917,190.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ธ.ค. = 1,763,020.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ธ.ค. = 1,612,019.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ธ.ค. = 1,465,324.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ธ.ค. = 1,336,143.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ธ.ค. = 1,219,818.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ธ.ค. = 1,137,557.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ธ.ค. = 1,040,124.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ธ.ค. = 930,402.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ธ.ค. = 829,880.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ธ.ค. = 736,475.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ธ.ค. = 646,252.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ธ.ค. = 561,948.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ธ.ค. = 483,785.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ธ.ค. = 414,560.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ธ.ค. = 342,400.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ธ.ค. = 291,451.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ธ.ค. = 245,495.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ธ.ค. = 201,193.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ธ.ค. = 166,905.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ธ.ค. = 129,817.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ธ.ค. = 100,914.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ธ.ค. = 70,481.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-พ.ย. = 51,241.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-พ.ย. = 34,376.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-พ.ย. = 15,408.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-เม.ย. = 19,168,054.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-เม.ย. = 19,168,054.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-เม.ย. = 19,167,722.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-เม.ย. = 19,164,841.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-เม.ย. = 19,154,282.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-เม.ย. = 19,133,395.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-เม.ย. = 19,113,684.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-เม.ย. = 19,077,114.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-เม.ย. = 19,024,033.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-เม.ย. = 18,966,221.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-เม.ย. = 18,903,044.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-เม.ย. = 18,831,319.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-เม.ย. = 18,758,058.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-เม.ย. = 18,672,721.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-มี.ค. = 18,580,193.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-มี.ค. = 18,469,152.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-มี.ค. = 18,349,944.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-มี.ค. = 18,225,303.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-มี.ค. = 18,094,821.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-มี.ค. = 17,960,521.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-มี.ค. = 17,827,563.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-มี.ค. = 17,688,495.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-มี.ค. = 17,550,809.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-มี.ค. = 17,432,191.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-มี.ค. = 17,285,325.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-มี.ค. = 17,132,058.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-มี.ค. = 16,986,946.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-มี.ค. = 16,852,600.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-มี.ค. = 16,710,181.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-มี.ค. = 16,559,938.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-มี.ค. = 16,407,896.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-มี.ค. = 16,240,445.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-มี.ค. = 16,075,219.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-มี.ค. = 15,914,262.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-มี.ค. = 15,758,782.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-มี.ค. = 15,607,569.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-มี.ค. = 15,445,736.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-มี.ค. = 15,278,882.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-มี.ค. = 15,115,388.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-มี.ค. = 14,953,272.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-มี.ค. = 14,801,284.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-มี.ค. = 14,626,271.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-มี.ค. = 14,462,199.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-มี.ค. = 14,307,132.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-มี.ค. = 14,143,146.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ก.พ. = 13,984,128.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ก.พ. = 13,821,655.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ก.พ. = 13,657,695.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ก.พ. = 13,485,800.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ก.พ. = 13,327,011.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ก.พ. = 13,167,266.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ก.พ. = 13,003,911.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ก.พ. = 12,830,771.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ก.พ. = 12,687,322.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ก.พ. = 12,546,116.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ก.พ. = 12,406,695.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ก.พ. = 12,228,768.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ก.พ. = 12,061,810.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ก.พ. = 11,890,945.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ก.พ. = 11,722,198.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ก.พ. = 11,552,850.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ก.พ. = 11,391,117.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ก.พ. = 11,235,385.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ก.พ. = 11,067,460.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ก.พ. = 10,896,149.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ก.พ. = 10,720,668.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ก.พ. = 10,565,949.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ก.พ. = 10,409,086.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ก.พ. = 10,244,713.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ก.พ. = 10,082,131.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ก.พ. = 9,949,313.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ก.พ. = 9,813,970.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ก.พ. = 9,650,235.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-ม.ค. = 9,492,415.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-ม.ค. = 9,348,501.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-ม.ค. = 9,184,375.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ม.ค. = 9,013,467.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ม.ค. = 8,841,915.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ม.ค. = 8,666,589.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ม.ค. = 8,494,794.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ม.ค. = 8,321,133.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ม.ค. = 8,144,862.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ม.ค. = 7,976,752.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ม.ค. = 7,802,399.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ม.ค. = 7,625,562.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ม.ค. = 7,457,148.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ม.ค. = 7,293,344.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ม.ค. = 7,135,259.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ม.ค. = 6,991,799.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ม.ค. = 6,826,779.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ม.ค. = 6,662,447.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ม.ค. = 6,492,691.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ม.ค. = 6,326,493.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ม.ค. = 6,177,328.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ม.ค. = 6,040,243.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ม.ค. = 5,926,467.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ม.ค. = 5,842,455.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ม.ค. = 5,687,429.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ม.ค. = 5,523,736.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ม.ค. = 5,367,275.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ม.ค. = 5,196,626.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ม.ค. = 5,041,146.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ม.ค. = 4,891,523.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ม.ค. = 4,759,869.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-ธ.ค. = 4,631,865.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-ธ.ค. = 4,466,165.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-ธ.ค. = 4,285,533.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ธ.ค. = 4,107,239.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ธ.ค. = 3,926,630.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ธ.ค. = 3,746,024.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ธ.ค. = 3,573,066.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ธ.ค. = 3,397,108.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ธ.ค. = 3,224,082.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ธ.ค. = 3,043,930.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ธ.ค. = 2,863,877.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ธ.ค. = 2,688,401.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ธ.ค. = 2,532,024.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ธ.ค. = 2,370,330.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ธ.ค. = 2,219,115.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ธ.ค. = 2,046,921.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ธ.ค. = 1,876,525.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ธ.ค. = 1,699,871.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ธ.ค. = 1,529,090.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ธ.ค. = 1,366,509.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ธ.ค. = 1,206,807.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ธ.ค. = 1,063,800.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ธ.ค. = 932,515.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ธ.ค. = 827,428.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ธ.ค. = 731,393.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ธ.ค. = 643,974.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ธ.ค. = 564,045.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ธ.ค. = 487,683.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ธ.ค. = 418,876.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ธ.ค. = 352,185.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ธ.ค. = 290,812.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-พ.ย. = 231,216.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-พ.ย. = 185,506.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-พ.ย. = 155,248.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-พ.ย. = 129,846.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-พ.ย. = 102,703.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-พ.ย. = 78,312.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-พ.ย. = 59,645.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-พ.ย. = 41,091.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-พ.ย = 27,204.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-พ.ย = 10,163.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-พ.ค = 18,708,880.124 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-พ.ค = 18,708,880.124 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-พ.ค = 18,708,880.124 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-พ.ค = 18,706,525.324 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-พ.ค = 18,706,525.324 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-พ.ค = 18,698,510.204 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-พ.ค = 18,690,335.124 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-เม.ย. = 18,673,625.314 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-เม.ย. = 18,652,304.084 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-เม.ย. = 18,627,032.194 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-เม.ย. = 18,592,342.194 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-เม.ย. = 18,548,815.184 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-เม.ย. = 18,499,674.324 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-เม.ย. = 18,446,028.804 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-เม.ย. = 18,392,685.294 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-เม.ย. = 18,340,997.314 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-เม.ย. = 18,284,313.574 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-เม.ย. = 18,229,609.874 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-เม.ย. = 18,168,982.354 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-เม.ย. = 18,114,498.574 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-เม.ย. = 18,069,935.944 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-เม.ย. = 18,025,274.614 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-เม.ย. = 17,982,393.514 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-เม.ย. = 17,951,417.354 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-เม.ย. = 17,920,243.574 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-เม.ย. = 17,886,659.244 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-เม.ย. = 17,843,570.744 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-เม.ย. = 17,783,017.223 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-เม.ย. = 17,729,479.901 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-เม.ย. = 17,660,585.892 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-เม.ย. = 17,588,156.841 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-เม.ย. = 17,511,634.733 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-เม.ย. = 17,431,895.368 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-เม.ย. = 17,351,532.028 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-เม.ย. = 17,270,547.628 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-เม.ย. = 17,189,411.469 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-เม.ย. = 17,099,224.897 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-มี.ค. = 17,006,626.274 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-มี.ค. = 16,910,388.828 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-มี.ค. = 16,808,851.504 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-มี.ค. = 16,703,511.535 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-มี.ค. = 16,603,366.219 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-มี.ค. = 16,496,523.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-มี.ค. = 16,380,454.983 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-มี.ค. = 16,250,344.351 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-มี.ค. = 16,117,077.507 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-มี.ค. = 16,000,929.273 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-มี.ค. = 15,884,029.334 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-มี.ค. = 15,769,728.141 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-มี.ค. = 15,631,213.518 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-มี.ค. = 15,478,050.095 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-มี.ค. = 15,318,875.205 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-มี.ค. = 15,163,070.065 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-มี.ค. = 15,012,913.524 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-มี.ค. = 14,854,817.009 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-มี.ค. = 14,692,197.416 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-มี.ค. = 14,523,463.347 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-มี.ค. = 14,357,009.962 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-มี.ค. = 14,190,009.734 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-มี.ค. = 14,035,071.095 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-มี.ค. = 13,883,382.286 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-มี.ค. = 13,723,604.629 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-มี.ค. = 13,573,619.651 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-มี.ค. = 13,444,140.052 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-มี.ค. = 13,289,466.237 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-มี.ค. = 13,129,198.388 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-มี.ค. = 12,961,724.509 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-มี.ค. = 12,791,364.982 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ก.พ. = 12,641,372.108 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ก.พ. = 12,510,253.051 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ก.พ. = 12,354,944.498 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ก.พ. = 12,192,533.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ก.พ. = 12,025,902.858 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ก.พ. = 11,859,721.415 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ก.พ. = 11,701,921.079 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ก.พ. = 11,536,281.652 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ก.พ. = 11,376,383.624 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ก.พ. = 11,207,171.936 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ก.พ. = 11,058,680.225 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ก.พ. = 10,894,379.825 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ก.พ. = 10,731,154.108 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ก.พ. = 10,570,319.087 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ก.พ. = 10,415,019.955 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ก.พ. = 10,256,865.812 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ก.พ. = 10,104,029.437 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ก.พ. = 9,960,411.004 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ก.พ. = 9,814,362.504 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ก.พ. = 9,650,010.431 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ก.พ. = 9,481,464.087 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ก.พ. = 9,322,090.928 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ก.พ. = 9,165,169.541 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ก.พ. = 8,995,048.519 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ก.พ. = 8,825,302.909 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ก.พ. = 8,669,381.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ก.พ. = 8,530,712.147 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ก.พ. = 8,364,089.067 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-ม.ค. = 8,194,512.089 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-ม.ค. = 8,026,999.613 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-ม.ค. = 7,855,937.023 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ม.ค. = 7,694,964.677 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ม.ค. = 7,547,756.974 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ม.ค. = 7,413,288.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ม.ค. = 7,261,806.681 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ม.ค. = 7,101,853.655 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ม.ค. = 6,940,638.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ม.ค. = 6,769,778.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ม.ค. = 6,606,684.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ม.ค. = 6,441,079.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ม.ค. = 6,291,322.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ม.ค. = 6,121,503.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ม.ค. = 5,963,083.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ม.ค. = 5,819,016.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ม.ค. = 5,669,286.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ม.ค. = 5,512,281.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ม.ค. = 5,348,691.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ม.ค. = 5,182,670.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ม.ค. = 5,017,122.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ม.ค. = 4,855,576.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ม.ค. = 4,697,929.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ม.ค. = 4,529,423.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ม.ค. = 4,363,478.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ม.ค. = 4,190,280.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ม.ค. = 4,019,195.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ม.ค. = 3,842,791.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ม.ค. = 3,675,388.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ม.ค. = 3,508,651.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ม.ค. = 3,373,407.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-ธ.ค. = 3,260,435.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-ธ.ค. = 3,100,063.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-ธ.ค. = 2,939,467.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ธ.ค. = 2,778,052.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ธ.ค. = 2,613,527.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ธ.ค. = 2,450,867.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ธ.ค. = 2,294,818.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ธ.ค. = 2,141,109.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ธ.ค. = 1,981,177.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ธ.ค. = 1,832,735.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ธ.ค. = 1,676,745.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ธ.ค. = 1,524,781.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ธ.ค. = 1,380,451.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ธ.ค. = 1,231,305.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ธ.ค. = 1,100,281.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ธ.ค. = 971,643.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ธ.ค. = 866,095.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ธ.ค. = 763,730.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ธ.ค. = 663,715.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ธ.ค. = 567,538.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ธ.ค. = 480,733.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ธ.ค. = 398,881.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ธ.ค. = 322,053.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ธ.ค. = 262,269.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ธ.ค. = 210,825.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ธ.ค. = 168,253.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ธ.ค. = 134,130.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ธ.ค. = 113,827.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ธ.ค. = 94,085.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ธ.ค. = 78,622.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ธ.ค. = 64,493.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-พ.ย. = 51,703.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-พ.ย. = 40,048.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-พ.ย. = 28,504.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-พ.ย. = 19,864.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-พ.ย. = 10,691.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-มิ.ย. = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-มิ.ย. = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-มิ.ย. = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-มิ.ย. = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-มิ.ย. = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-มิ.ย. = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-พ.ค = 18,445,445.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-พ.ค = 18,444,472.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-เม.ย. = 18,443,599.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-เม.ย. = 18,439,717.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-เม.ย. = 18,436,426.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-เม.ย. = 18,429,229.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-เม.ย. = 18,421,986.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-เม.ย. = 18,413,992.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-เม.ย. = 18,401,457.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-เม.ย. = 18,389,376.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-เม.ย. = 18,378,345.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-เม.ย. = 18,359,808.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-เม.ย. = 18,335,680.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-เม.ย. = 18,310,843.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-เม.ย. = 18,284,413.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-เม.ย. = 18,260,808.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-เม.ย. = 18,238,146.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-เม.ย. = 18,222,338.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-เม.ย. = 18,209,547.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-เม.ย. = 18,193,640.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-เม.ย. = 18,172,209.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-เม.ย. = 18,134,620.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-เม.ย. = 18,092,899.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-เม.ย. = 18,033,107.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-เม.ย. = 17,963,121.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-เม.ย. = 17,898,354.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-เม.ย. = 17,825,037.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-เม.ย. = 17,751,802.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-เม.ย. = 17,688,889.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-เม.ย. = 17,613,333.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-เม.ย. = 17,533,442.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-เม.ย. = 17,443,650.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-มี.ค. = 17,357,640.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-มี.ค. = 17,257,239.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-มี.ค. = 17,157,926.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-มี.ค. = 17,048,543.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-มี.ค. = 16,934,653.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-มี.ค. = 16,818,325.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-มี.ค. = 16,692,928.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-มี.ค. = 16,561,851.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-มี.ค. = 16,440,957.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-มี.ค. = 16,331,799.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-มี.ค. = 16,205,099.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-มี.ค. = 16,068,339.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-มี.ค. = 15,921,451.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-มี.ค. = 15,769,680.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-มี.ค. = 15,616,767.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-มี.ค. = 15,469,895.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-มี.ค. = 15,323,843.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-มี.ค. = 15,163,493.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-มี.ค. = 15,016,692.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-มี.ค. = 14,864,273.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-มี.ค. = 14,709,852.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-มี.ค. = 14,547,650.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-มี.ค. = 14,383,111.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-มี.ค. = 14,219,683.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-มี.ค. = 14,061,484.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-มี.ค. = 13,916,188.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-มี.ค. = 13,781,383.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-มี.ค. = 13,626,038.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-มี.ค. = 13,465,235.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-มี.ค. = 13,306,561.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-มี.ค. = 13,142,410.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ก.พ. = 12,985,418.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ก.พ. = 12,820,179.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ก.พ. = 12,668,829.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ก.พ. = 12,527,983.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ก.พ. = 12,388,795.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ก.พ. = 12,249,223.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ก.พ. = 12,109,725.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ก.พ. = 11,958,644.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ก.พ. = 11,803,731.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ก.พ. = 11,639,999.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ก.พ. = 11,498,100.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ก.พ. = 11,366,376.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ก.พ. = 11,205,584.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ก.พ. = 11,064,392.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ก.พ. = 10,913,439.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ก.พ. = 10,751,411.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ก.พ. = 10,588,242.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ก.พ. = 10,428,521.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ก.พ. = 10,271,262.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ก.พ. = 10,108,626.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ก.พ. = 9,951,248.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ก.พ. = 9,801,097.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ก.พ. = 9,653,542.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ก.พ. = 9,509,431.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ก.พ. = 9,369,443.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ก.พ. = 9,229,739.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ก.พ. = 9,078,938.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ก.พ. = 8,977,673.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ก.พ. = 8,819,913.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-ม.ค. = 8,669,911.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-ม.ค. = 8,502,071.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ม.ค. = 8,332,605.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ม.ค. = 8,164,898.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ม.ค. = 7,999,601.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ม.ค. = 7,836,149.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ม.ค. = 7,671,875.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ม.ค. = 7,502,039.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ม.ค. = 7,338,864.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ม.ค. = 7,180,042.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ม.ค. = 7,014,116.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ม.ค. = 6,851,057.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ม.ค. = 6,684,683.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ม.ค. = 6,520,921.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ม.ค. = 6,363,145.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ม.ค. = 6,223,844.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ม.ค. = 6,069,007.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ม.ค. = 5,923,820.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ม.ค. = 5,772,691.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ม.ค. = 5,625,979.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ม.ค. = 5,461,918.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ม.ค. = 5,292,907.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ม.ค. = 5,135,663.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ม.ค. = 4,967,084.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ม.ค. = 4,793,012.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ม.ค. = 4,617,144.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ม.ค. = 4,444,972.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ม.ค. = 4,280,075.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ม.ค. = 4,100,754.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ม.ค. = 3,943,859.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ม.ค. = 3,815,269.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-ธ.ค. = 3,697,132.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-ธ.ค. = 3,528,901.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ธ.ค. = 3,370,314.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ธ.ค. = 3,204,622.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ธ.ค. = 3,039,330.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ธ.ค. = 2,878,921.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ธ.ค. = 2,711,434.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ธ.ค. = 2,553,403.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ธ.ค. = 2,397,638.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ธ.ค. = 2,247,375.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ธ.ค. = 2,087,828.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ธ.ค. = 1,925,990.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ธ.ค. = 1,771,641.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ธ.ค. = 1,623,729.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ธ.ค. = 1,492,828.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ธ.ค. = 1,349,054.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ธ.ค. = 1,209,549.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ธ.ค. = 1,070,654.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ธ.ค. = 936,168.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ธ.ค. = 811,646.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ธ.ค. = 701,598.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ธ.ค. = 600,805.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ธ.ค. = 508,631.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ธ.ค. = 428,055.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ธ.ค. = 367,195.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ธ.ค. = 312,388.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ธ.ค. = 262,349.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ธ.ค. = 217,035.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ธ.ค. = 197,791.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ธ.ค. = 171,736.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ธ.ค. = 144,145.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-พ.ย. = 124,735.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-พ.ย. = 106,075.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-พ.ย. = 87,114.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-พ.ย. = 73,015.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-พ.ย. = 54,966.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-พ.ย. = 40,363.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-พ.ย. = 26,380.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-พ.ย. = 8,859.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-พ.ค = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-เม.ย. = 25,382,988.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-เม.ย. = 25,382,059.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-เม.ย. = 25,380,172.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-เม.ย. = 25,375,199.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-เม.ย. = 25,369,116.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-เม.ย. = 25,354,339.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-เม.ย. = 25,344,519.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-เม.ย. = 25,334,081.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-เม.ย. = 25,321,160.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-เม.ย. = 25,321,160.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-เม.ย. = 25,309,910.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-เม.ย. = 25,294,034.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-เม.ย. = 25,274,853.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-เม.ย. = 25,245,561.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-เม.ย. = 25,212,692.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-เม.ย. = 25,177,109.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-เม.ย. = 25,132,323.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-เม.ย. = 25,081,104.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-เม.ย. = 25,020,414.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-เม.ย. = 24,954,829.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-เม.ย. = 24,885,925.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-มี.ค. = 24,810,021.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-มี.ค. = 24,737,592.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-มี.ค. = 24,657,883.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-มี.ค. = 24,567,713.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-มี.ค. = 24,468,336.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-มี.ค. = 24,382,019.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-มี.ค. = 24,296,508.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-มี.ค. = 24,207,492.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-มี.ค. = 24,082,793.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-มี.ค. = 23,949,807.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-มี.ค. = 23,802,594.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-มี.ค. = 23,669,915.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-มี.ค. = 23,518,717.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-มี.ค. = 23,358,199.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-มี.ค. = 23,196,044.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-มี.ค. = 23,038,186.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-มี.ค. = 22,866,141.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-มี.ค. = 22,671,466.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-มี.ค. = 22,472,096.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-มี.ค. = 22,270,613.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-มี.ค. = 22,052,635.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-มี.ค. = 21,849,069.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-มี.ค. = 21,660,813.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-มี.ค. = 21,456,459.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-มี.ค. = 21,256,917.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-มี.ค. = 21,059,884.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-มี.ค. = 20,832,027.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-มี.ค. = 20,604,934.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-มี.ค. = 20,379,637.245 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-มี.ค. = 20,158,621.125 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-ก.พ. = 19,673,974.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-ก.พ. = 19,445,517.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-ก.พ. = 19,212,126.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ก.พ. = 18,983,655.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ก.พ. = 18,755,331.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ก.พ. = 18,527,864.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ก.พ. = 18,268,881.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ก.พ. = 18,025,639.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ก.พ. = 17,767,167.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ก.พ. = 17,496,805.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ก.พ. = 17,247,363.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ก.พ. = 16,987,771.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ก.พ. = 16,721,852.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ก.พ. = 16,453,831.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ก.พ. = 16,184,726.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ก.พ. = 15,950,607.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ก.พ. = 15,710,770.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ก.พ. = 15,448,396.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ก.พ. = 15,213,485.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ก.พ. = 14,952,164.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ก.พ. = 14,707,432.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ก.พ. = 14,467,730.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ก.พ. = 14,221,339.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ก.พ. = 13,972,224.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ก.พ. = 13,712,446.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ก.พ. = 13,462,535.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ก.พ. = 13,228,722.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ก.พ. = 12,969,256.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-ม.ค. = 12,728,778.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 30-ม.ค. = 12,459,861.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 29-ม.ค. = 12,197,439.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 28-ม.ค. = 11,930,760.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 27-ม.ค. = 11,691,484.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 26-ม.ค. = 11,460,677.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ม.ค. = 11,236,160.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ม.ค. = 11,003,864.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ม.ค. = 10,742,602.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ม.ค. = 10,480,373.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ม.ค. = 10,241,645.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ม.ค. = 9,985,404.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ม.ค. = 9,725,108.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ม.ค. = 9,464,476.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ม.ค. = 9,200,932.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ม.ค. = 8,939,707.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ม.ค. = 8,693,534.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ม.ค. = 8,425,795.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ม.ค. = 8,197,224.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ม.ค. = 8,038,463.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ม.ค. = 7,904,950.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ม.ค. = 7,770,435.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ม.ค. = 7,535,855.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ม.ค. = 7,274,453.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ม.ค. = 7,004,803.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ม.ค. = 6,736,891.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ม.ค. = 6,478,813.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ม.ค. = 6,257,906.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ม.ค. = 6,023,153.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ม.ค. = 5,842,485.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 1-ม.ค. = 5,717,947.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 31-ธ.ค. = 5,603,945.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 25-ธ.ค. = 4,187,555.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 24-ธ.ค. = 3,938,785.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 23-ธ.ค. = 3,698,387.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 22-ธ.ค. = 3,454,071.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 21-ธ.ค. = 3,201,053.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 20-ธ.ค. = 2,953,260.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 19-ธ.ค. = 2,719,541.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 18-ธ.ค. = 2,498,844.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 17-ธ.ค. = 2,273,244.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 16-ธ.ค. = 2,041,533.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 15-ธ.ค. = 1,823,577.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 14-ธ.ค. = 1,596,544.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 13-ธ.ค. = 1,382,969.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 12-ธ.ค. = 1,185,492.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 11-ธ.ค. = 990,641.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 10-ธ.ค. = 819,352.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 9-ธ.ค. = 667,923.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 8-ธ.ค. = 569,471.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 7-ธ.ค. = 470,841.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 6-ธ.ค. = 373,099.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 5-ธ.ค. = 286,081.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 4-ธ.ค. = 202,381.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 3-ธ.ค. = 134,078.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2557/58
วันที่ 2-ธ.ค. = 77,625.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-พ.ค = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-เม.ย. = 24,209,732.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-เม.ย. = 24,208,589.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-เม.ย. = 24,207,937.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-เม.ย. = 24,207,085.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-เม.ย. = 24,205,726.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-เม.ย. = 24,201,697.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-เม.ย. = 24,193,248.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-เม.ย. = 24,182,532.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-เม.ย. = 24,172,642.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-เม.ย. = 24,155,001.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-เม.ย. = 24,138,340.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-เม.ย. = 24,117,404.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-เม.ย. = 24,084,549.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-เม.ย. = 24,043,422.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-เม.ย. = 24,001,936.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-เม.ย. = 23,944,993.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-มี.ค. = 23,878,035.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-มี.ค. = 23,808,846.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-มี.ค. = 23,736,067.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-มี.ค. = 23,658,693.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-มี.ค. = 23,585,028.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-มี.ค. = 23,509,934.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-มี.ค. = 23,419,975.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-มี.ค. = 23,313,480.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-มี.ค. = 23,165,197.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-มี.ค. = 23,051,298.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-มี.ค. = 22,917,234.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-มี.ค. = 22,786,700.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-มี.ค. = 22,653,646.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-มี.ค. = 22,502,655.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-มี.ค. = 22,327,327.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-มี.ค. = 22,155,958.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-มี.ค. = 21,977,411.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-มี.ค. = 21,803,761.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-มี.ค. = 21,628,625.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-มี.ค. = 21,440,118.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-มี.ค. = 21,231,683.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-มี.ค. = 21,026,030.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-มี.ค. = 20,801,756.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-มี.ค. = 20,575,836.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-มี.ค. = 20,346,359.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-มี.ค. = 20,104,584.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-มี.ค. = 19,864,274.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-มี.ค. = 19,654,238.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-มี.ค. = 19,471,685.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-มี.ค. = 19,258,320.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ก.พ. = 18,874,468.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ก.พ. = 18,659,125.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ก.พ. = 18,437,374.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ก.พ. = 18,199,588.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ก.พ. = 17,959,316.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ก.พ. = 17,720,526.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ก.พ. = 17,487,539.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ก.พ. = 17,250,361.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ก.พ. = 17,024,441.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ก.พ. = 16,807,104.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ก.พ. = 16,569,395.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ก.พ. = 16,319,718.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ก.พ. = 16,110,662.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ก.พ. = 15,919,645.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ก.พ. = 15,705,897.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ก.พ. = 15,474,436.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ก.พ. = 15,229,426.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ก.พ. = 14,985,038.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ก.พ. = 14,751,186.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ก.พ. = 14,500,248.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ก.พ. = 14,255,051.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ก.พ. = 14,022,916.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ก.พ. = 13,811,372.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ก.พ. = 13,591,390.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ก.พ. = 13,356,667.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ก.พ. = 13,110,996.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ก.พ. = 12,873,562.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ก.พ. = 12,664,220.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-ม.ค. = 12,478,416.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-ม.ค. = 12,311,847.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-ม.ค. = 12,114,095.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ม.ค. = 11,881,825.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ม.ค. = 11,649,106.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ม.ค. = 11,425,472.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ม.ค. = 11,188,945.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ม.ค. = 10,970,584.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ม.ค. = 10,734,085.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ม.ค. = 10,490,852.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ม.ค. = 10,241,782.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ม.ค. = 10,014,558.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ม.ค. = 9,769,399.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ม.ค. = 9,518,353.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ม.ค. = 9,266,625.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ม.ค. = 9,042,364.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ม.ค. = 8,852,980.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ม.ค. = 8,615,011.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ม.ค. = 8,373,415.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ม.ค. = 8,138,914.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ม.ค. = 7,910,780.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ม.ค. = 7,675,513.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ม.ค. = 7,439,060.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ม.ค. = 7,202,011.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ม.ค. = 6,955,973.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ม.ค. = 6,706,480.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ม.ค. = 6,475,612.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ม.ค. = 6,243,263.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ม.ค. = 6,013,488.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ม.ค. = 5,795,393.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ม.ค. = 5,656,469.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 31-ธ.ค. = 5,521,596.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-ธ.ค. = 5,299,640.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-ธ.ค. = 5,087,088.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 28-ธ.ค. = 4,861,530.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 27-ธ.ค. = 4,634,940.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 26-ธ.ค. = 4,388,703.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 25-ธ.ค. = 4,156,381.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 24-ธ.ค. = 3,920,595.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 23-ธ.ค. = 3,665,663.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 22-ธ.ค. = 3,437,661.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 21-ธ.ค. = 3,192,977.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 20-ธ.ค. = 2,943,676.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 19-ธ.ค. = 2,717,598.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 18-ธ.ค. = 2,482,883.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 17-ธ.ค. = 2,285,626.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 16-ธ.ค. = 2,081,171.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 15-ธ.ค. = 1,902,046.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 14-ธ.ค. = 1,693,627.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 13-ธ.ค. = 1,477,144.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 12-ธ.ค. = 1,275,695.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 11-ธ.ค. = 1,081,419.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 10-ธ.ค. = 898,178.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 9-ธ.ค. = 747,389.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 8-ธ.ค. = 621,791.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 7-ธ.ค. = 508,264.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 6-ธ.ค. = 401,921.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 5-ธ.ค. = 318,147.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 4-ธ.ค. = 267,089.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 3-ธ.ค. = 223,699.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 2-ธ.ค. = 181,545.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 1-ธ.ค. = 140,498.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 30-พ.ย. = 102,149.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2556/57
วันที่ 29-พ.ย. = 62,231.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-พ.ค = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-เม.ย. = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-เม.ย. = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-เม.ย. = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-เม.ย. = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-เม.ย. = 24,598,170.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-เม.ย. = 24,598,068.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-เม.ย. = 24,597,784.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-เม.ย. = 24,597,152.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-เม.ย. = 24,596,049.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-เม.ย. = 24,594,460.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-เม.ย. = 24,592,449.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-เม.ย. = 24,589,757.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-เม.ย. = 24,586,790.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-เม.ย. = 24,584,387.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-เม.ย. = 24,582,421.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-เม.ย. = 24,581,001.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-เม.ย. = 24,579,489.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-เม.ย. = 24,577,667.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-เม.ย. = 24,574,338.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-เม.ย. = 24,568,071.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-เม.ย. = 24,559,121.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-เม.ย. = 24,547,876.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-เม.ย. = 24,533,083.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-เม.ย. = 24,513,956.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-เม.ย. = 24,487,421.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-เม.ย. = 24,448,748.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-เม.ย. = 24,398,324.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-เม.ย. = 24,331,954.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-เม.ย. = 24,255,466.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-เม.ย. = 24,171,769.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-มี.ค. = 24,075,912.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-มี.ค. = 23,961,226.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-มี.ค. = 23,836,992.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-มี.ค. = 23,698,236.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-มี.ค. = 23,543,287.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-มี.ค. = 23,379,755.154 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-มี.ค. = 23,224,121.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-มี.ค. = 23,060,056.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-มี.ค. = 22,884,322.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-มี.ค. = 22,700,231.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-มี.ค. = 22,510,950.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-มี.ค. = 22,337,208.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-มี.ค. = 22,139,491.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-มี.ค. = 21,951,985.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-มี.ค. = 21,759,004.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-มี.ค. = 21,560,719.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-มี.ค. = 21,382,251.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-มี.ค. = 21,178,517.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-มี.ค. = 20,965,871.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-มี.ค. = 20,759,245.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-มี.ค. = 20,545,754.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-มี.ค. = 20,348,049.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-มี.ค. = 20,137,611.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-มี.ค. = 19,918,321.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-มี.ค. = 19,703,231.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-มี.ค. = 19,501,803.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-มี.ค. = 19,328,529.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-มี.ค. = 19,174,296.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-มี.ค. = 18,994,173.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-มี.ค. = 18,790,406.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ก.พ. = 18,379,308.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ก.พ. = 18,165,410.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ก.พ. = 17,946,894.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ก.พ. = 17,727,024.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ก.พ. = 17,528,380.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ก.พ. = 17,322,026.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ก.พ. = 17,112,656.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ก.พ. = 16,906,537.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ก.พ. = 16,685,351.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ก.พ. = 16,468,197.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ก.พ. = 16,271,290.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ก.พ. = 16,054,887.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ก.พ. = 15,850,237.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ก.พ. = 15,644,937.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ก.พ. = 15,445,793.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ก.พ. = 15,227,830.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ก.พ. = 15,001,660.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ก.พ. = 14,770,175.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ก.พ. = 14,553,099.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ก.พ. = 14,342,512.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ก.พ. = 14,117,515.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ก.พ. = 13,900,512.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ก.พ. = 13,706,474.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ก.พ. = 13,529,804.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ก.พ. = 13,312,733.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ก.พ. = 13,092,285.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ก.พ. = 12,907,777.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ก.พ. = 12,689,224.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-ม.ค. = 12,497,645.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-ม.ค. = 12,249,092.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-ม.ค. = 12,034,589.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ม.ค. = 11,843,506.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ม.ค. = 11,636,843.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ม.ค. = 11,431,300.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ม.ค. = 11,210,678.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ม.ค. = 10,984,825.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ม.ค. = 10,755,055.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ม.ค. = 10,545,702.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ม.ค. = 10,308,542.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ม.ค. = 10,097,061.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ม.ค. = 9,890,227.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ม.ค. = 9,682,354.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ม.ค. = 9,482,986.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ม.ค. = 9,308,473.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ม.ค. = 9,111,352.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ม.ค. = 8,901,739.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ม.ค. = 8,667,362.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ม.ค. = 8,442,888.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ม.ค. = 8,241,278.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ม.ค. = 8,009,452.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ม.ค. = 7,780,280.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ม.ค. = 7,552,478.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ม.ค. = 7,328,650.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ม.ค. = 7,107,818.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ม.ค. = 6,877,006.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ม.ค. = 6,646,120.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ม.ค. = 6,427,926.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ม.ค. = 6,224,183.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ม.ค. = 6,093,078.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 31-ธ.ค. = 5,964,785.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-ธ.ค. = 5,801,383.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-ธ.ค. = 5,610,579.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-ธ.ค. = 5,398,216.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-ธ.ค. = 5,202,830.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-ธ.ค. = 4,998,059.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-ธ.ค. = 4,791,875.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-ธ.ค. = 4,587,752.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-ธ.ค. = 4,397,543.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-ธ.ค. = 4,206,850.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-ธ.ค. = 3,999,227.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-ธ.ค. = 3,802,492.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-ธ.ค. = 3,597,281.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-ธ.ค. = 3,396,043.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-ธ.ค. = 3,193,446.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-ธ.ค. = 3,004,469.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-ธ.ค. = 2,836,842.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 14-ธ.ค. = 2,647,833.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 13-ธ.ค. = 2,472,174.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 12-ธ.ค. = 2,312,235.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 11-ธ.ค. = 2,138,440.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 10-ธ.ค. = 1,957,440.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 9-ธ.ค. = 1,788,782.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 8-ธ.ค. = 1,627,696.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 7-ธ.ค. = 1,484,046.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 6-ธ.ค. = 1,360,741.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 5-ธ.ค. = 1,250,563.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 4-ธ.ค. = 1,144,660.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 3-ธ.ค. = 1,054,235.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 2-ธ.ค. = 960,533.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 1-ธ.ค. = 869,221.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 30-พ.ย. = 783,118.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 29-พ.ย. = 693,604.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 28-พ.ย. = 631,487.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 27-พ.ย. = 558,617.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 26-พ.ย. = 480,030.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 25-พ.ย. = 415,590.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 24-พ.ย. = 366,808.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 23-พ.ย. = 305,834.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 22-พ.ย = 246,114.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 21-พ.ย = 204,979.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 20-พ.ย = 145,103.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 19-พ.ย = 109,133.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 18-พ.ย = 76,044.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 17-พ.ย = 54,301.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 16-พ.ย = 33,684.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2555/56
วันที่ 15-พ.ย = 16,109.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-พ.ค = 24,974,948.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-พ.ค = 24,974,262.141 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-พ.ค = 24,973,601.501 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-พ.ค = 24,972,415.381 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-พ.ค = 24,971,442.301 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-พ.ค = 24,970,347.381 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-พ.ค = 24,966,182.561 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-พ.ค = 24,955,258.851 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-เม.ย. = 24,939,427.491 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-เม.ย. = 24,904,502.321 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-เม.ย. = 24,868,271.901 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-เม.ย. = 24,820,802.741 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-เม.ย. = 24,769,856.371 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-เม.ย. = 24,713,859.751 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-เม.ย. = 24,651,354.421 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-เม.ย. = 24,583,198.611 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-เม.ย. = 24,514,773.501 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-เม.ย. = 24,437,659.031 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-เม.ย. = 24,361,002.101 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-เม.ย. = 24,283,846.371 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-เม.ย. = 24,210,060.891 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-เม.ย. = 24,156,686.921 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-เม.ย. = 24,097,113.221 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-เม.ย. = 24,055,047.741 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-เม.ย. = 24,013,293.731 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-เม.ย. = 23,959,377.581 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-เม.ย. = 23,898,813.851 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-เม.ย. = 23,816,253.971 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-เม.ย. = 23,714,548.141 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-เม.ย. = 23,606,201.451 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-เม.ย. = 23,483,789.931 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-เม.ย. = 23,360,764.981 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-เม.ย. = 23,221,738.711 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-เม.ย. = 23,090,954.361 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-เม.ย. = 22,955,416.491 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-เม.ย. = 22,800,703.951 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-เม.ย. = 22,635,513.541 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-เม.ย. = 22,455,013.331 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-มี.ค. = 22,286,673.611 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-มี.ค. = 22,103,907.491 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-มี.ค. = 21,912,231.491 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-มี.ค. = 21,710,069.531 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-มี.ค. = 21,509,543.071 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-มี.ค. = 21,319,021.791 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-มี.ค. = 21,152,580.561 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-มี.ค. = 20,964,577.771 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-มี.ค. = 20,785,123.481 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-มี.ค. = 20,606,570.611 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-มี.ค. = 20,419,909.981 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-มี.ค. = 20,247,902.291 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-มี.ค. = 20,064,310.271 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-มี.ค. = 19,889,816.361 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-มี.ค. = 19,710,443.541 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-มี.ค. = 19,525,575.451 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-มี.ค. = 19,359,750.491 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-มี.ค. = 19,173,527.801 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-มี.ค. = 18,979,224.431 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-มี.ค. = 18,789,134.541 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-มี.ค. = 18,615,832.701 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-มี.ค. = 18,446,616.491 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-มี.ค. = 18,268,910.171 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-มี.ค. = 18,076,749.961 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-มี.ค. = 17,903,995.681 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-มี.ค. = 17,725,679.311 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-มี.ค. = 17,552,384.571 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-มี.ค. = 17,352,307.398 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-มี.ค. = 17,180,904.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-มี.ค. = 16,999,616.503 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-มี.ค. = 16,812,227.724 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ก.พ. = 16,617,395.278 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ก.พ. = 16,435,421.797 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ก.พ. = 16,278,338.558 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ก.พ. = 16,100,046.032 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ก.พ. = 15,902,166.827 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ก.พ. = 15,701,522.898 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ก.พ. = 15,513,951.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ก.พ. = 15,364,951.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ก.พ. = 15,205,190.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ก.พ. = 15,018,550.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ก.พ. = 14,832,005.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ก.พ. = 14,663,753.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ก.พ. = 14,473,102.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ก.พ. = 14,303,314.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ก.พ. = 14,115,706.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ก.พ. = 13,918,790.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ก.พ. = 13,729,755.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ก.พ. = 13,533,423.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ก.พ. = 13,341,659.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ก.พ. = 13,160,697.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ก.พ. = 12,968,775.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ก.พ. = 12,772,398.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ก.พ. = 12,575,945.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ก.พ. = 12,387,571.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ก.พ. = 12,208,982.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ก.พ. = 12,021,634.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ก.พ. = 11,835,902.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ก.พ. = 11,656,063.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ก.พ. = 11,472,386.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-ม.ค. = 11,281,018.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-ม.ค. = 11,084,245.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ม.ค. = 10,893,053.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ม.ค. = 10,719,177.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ม.ค. = 10,544,558.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ม.ค. = 10,388,675.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ม.ค. = 10,218,125.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ม.ค. = 10,031,337.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ม.ค. = 9,861,159.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ม.ค. = 9,709,875.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ม.ค. = 9,545,091.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ม.ค. = 9,367,886.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ม.ค. = 9,167,944.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ม.ค. = 8,980,369.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ม.ค. = 8,800,989.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ม.ค. = 8,659,512.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ม.ค. = 8,489,992.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ม.ค. = 8,299,943.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ม.ค. = 8,107,110.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ม.ค. = 7,912,915.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ม.ค. = 7,725,418.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ม.ค. = 7,532,256.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ม.ค. = 7,336,248.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ม.ค. = 7,144,528.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ม.ค. = 6,946,343.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ม.ค. = 6,753,165.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ม.ค. = 6,559,259.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ม.ค. = 6,362,053.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ม.ค. = 6,166,533.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ม.ค. = 6,011,430.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ม.ค. = 5,877,754.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 31-ธ.ค. = 5,763,878.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-ธ.ค. = 5,596,969.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-ธ.ค. = 5,410,645.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-ธ.ค. = 5,227,426.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-ธ.ค. = 5,047,679.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-ธ.ค. = 4,858,354.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-ธ.ค. = 4,674,901.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-ธ.ค. = 4,506,332.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-ธ.ค. = 4,327,083.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-ธ.ค. = 4,138,620.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-ธ.ค. = 3,955,453.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-ธ.ค. = 3,776,086.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-ธ.ค. = 3,615,257.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-ธ.ค. = 3,430,229.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-ธ.ค. = 3,248,659.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-ธ.ค. = 3,072,989.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-ธ.ค. = 2,923,875.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 14-ธ.ค. = 2,749,887.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 13-ธ.ค. = 2,579,181.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 12-ธ.ค. = 2,422,779.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 11-ธ.ค. = 2,253,978.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 10-ธ.ค. = 2,086,504.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 9-ธ.ค. = 1,929,205.810 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 8-ธ.ค. = 1,772,996.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 7-ธ.ค. = 1,618,142.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 6-ธ.ค. = 1,480,433.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 5-ธ.ค. = 1,340,609.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 4-ธ.ค. = 1,211,815.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 3-ธ.ค. = 1,089,946.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 2-ธ.ค. = 974,487.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 1-ธ.ค. = 872,489.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 30-พ.ย. = 767,286.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 29-พ.ย. = 681,075.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 28-พ.ย. = 601,826.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 27-พ.ย. = 521,769.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 26-พ.ย. = 445,414.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 25-พ.ย. = 371,699.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 24-พ.ย. = 313,207.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 23-พ.ย. = 264,289.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 22-พ.ย = 220,958.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 21-พ.ย = 175,177.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 20-พ.ย = 133,395.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 19-พ.ย = 103,287.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 18-พ.ย = 72,362.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 17-พ.ย = 42,901.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 16-พ.ย = 22,573.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2554/55
วันที่ 15-พ.ย = 4,435.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-มิ.ย. = 23,293,213.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-มิ.ย. = 23,293,213.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-มิ.ย. = 23,293,213.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-มิ.ย. = 23,293,213.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-มิ.ย. = 23,293,213.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-มิ.ย. = 23,289,849.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-มิ.ย. = 23,286,831.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-มิ.ย. = 23,284,125.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-มิ.ย. = 23,279,779.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-มิ.ย. = 23,275,207.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-มิ.ย. = 23,270,179.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-มิ.ย. = 23,267,786.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-มิ.ย. = 23,267,453.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-มิ.ย. = 23,258,945.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-มิ.ย. = 23,245,795.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-มิ.ย. = 23,233,364.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-มิ.ย. = 23,219,586.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-มิ.ย. = 23,202,773.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-มิ.ย. = 23,183,540.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-มิ.ย. = 23,153,957.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-มิ.ย. = 23,119,152.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-พ.ค = 23,091,866.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-พ.ค = 23,062,227.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-พ.ค = 23,029,421.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-พ.ค = 22,989,430.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-พ.ค = 22,949,446.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-พ.ค = 22,903,553.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-พ.ค = 22,867,624.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-พ.ค = 22,828,800.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-พ.ค = 22,774,737.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-พ.ค = 22,723,673.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-พ.ค = 22,676,458.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-พ.ค = 22,629,427.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-พ.ค = 22,580,233.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-พ.ค = 22,532,831.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-พ.ค = 22,479,208.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-พ.ค = 22,429,254.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-พ.ค = 22,380,625.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-พ.ค = 22,322,292.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-พ.ค = 22,241,804.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-พ.ค = 22,169,113.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-พ.ค = 22,103,533.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-พ.ค = 22,035,877.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-พ.ค = 21,969,514.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-พ.ค = 21,897,688.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-พ.ค = 21,819,122.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-พ.ค = 21,737,932.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-พ.ค = 21,652,049.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-พ.ค = 21,567,191.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-พ.ค = 21,494,942.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-พ.ค = 21,403,311.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-พ.ค = 21,307,991.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-เม.ย. = 21,218,950.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-เม.ย. = 21,140,582.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-เม.ย. = 21,035,783.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-เม.ย. = 20,938,256.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-เม.ย. = 20,821,217.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-เม.ย. = 20,716,120.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-เม.ย. = 20,623,939.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-เม.ย. = 20,495,008.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-เม.ย. = 20,351,916.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-เม.ย. = 20,206,181.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-เม.ย. = 20,078,429.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-เม.ย. = 19,972,801.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-เม.ย. = 19,853,550.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-เม.ย. = 19,753,775.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-เม.ย. = 19,667,132.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-เม.ย. = 19,612,209.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-เม.ย. = 19,558,085.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-เม.ย. = 19,494,672.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-เม.ย. = 19,382,924.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-เม.ย. = 19,247,691.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-เม.ย. = 19,102,392.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-เม.ย. = 18,952,315.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-เม.ย. = 18,801,435.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-เม.ย. = 18,662,637.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-เม.ย. = 18,509,259.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-เม.ย. = 18,373,353.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-เม.ย. = 18,215,895.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-เม.ย. = 18,066,699.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-เม.ย. = 17,916,600.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-เม.ย. = 17,771,178.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-มี.ค. = 17,653,540.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-มี.ค. = 17,552,819.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-มี.ค. = 17,479,175.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-มี.ค. = 17,361,053.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-มี.ค. = 17,214,988.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-มี.ค. = 17,045,034.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-มี.ค. = 16,881,657.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-มี.ค. = 16,714,852.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-มี.ค. = 16,570,713.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-มี.ค. = 16,428,424.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-มี.ค. = 16,295,371.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-มี.ค. = 16,199,312.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-มี.ค. = 16,113,499.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-มี.ค. = 16,066,390.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-มี.ค. = 16,032,142.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-มี.ค. = 15,988,376.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-มี.ค. = 15,830,356.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-มี.ค. = 15,655,568.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-มี.ค. = 15,488,016.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-มี.ค. = 15,307,438.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-มี.ค. = 15,130,211.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-มี.ค. = 14,947,882.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-มี.ค. = 14,762,628.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-มี.ค. = 14,581,702.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-มี.ค. = 14,427,817.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-มี.ค. = 14,293,674.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-มี.ค. = 14,191,017.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-มี.ค. = 14,053,693.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-มี.ค. = 13,884,580.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-มี.ค. = 13,716,104.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ก.พ. = 13,393,082.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ก.พ. = 13,231,491.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ก.พ. = 13,078,540.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ก.พ. = 12,911,998.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ก.พ. = 12,747,518.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ก.พ. = 12,575,188.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ก.พ. = 12,387,049.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ก.พ. = 12,202,934.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ก.พ. = 12,020,075.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ก.พ. = 11,838,650.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ก.พ. = 11,693,239.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ก.พ. = 11,515,752.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ก.พ. = 11,335,643.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ก.พ. = 11,159,717.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ก.พ. = 10,969,037.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ก.พ. = 10,782,826.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ก.พ. = 10,610,626.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ก.พ. = 10,427,180.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ก.พ. = 10,246,150.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ก.พ. = 10,057,057.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ก.พ. = 9,869,766.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ก.พ. = 9,691,446.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ก.พ. = 9,531,208.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ก.พ. = 9,371,974.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ก.พ. = 9,204,639.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ก.พ. = 9,053,652.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ก.พ. = 8,920,621.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ก.พ. = 8,744,495.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-ม.ค. = 8,565,764.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-ม.ค. = 8,386,215.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-ม.ค. = 8,208,851.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ม.ค. = 8,029,092.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ม.ค. = 7,849,985.181 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ม.ค. = 7,695,216.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ม.ค. = 7,529,139.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ม.ค. = 7,351,322.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ม.ค. = 7,182,767.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ม.ค. = 7,014,142.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ม.ค. = 6,852,186.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ม.ค. = 6,670,353.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ม.ค. = 6,492,537.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ม.ค. = 6,317,604.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ม.ค. = 6,150,401.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ม.ค. = 6,003,665.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ม.ค. = 5,827,619.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ม.ค. = 5,647,814.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ม.ค. = 5,471,435.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ม.ค. = 5,288,930.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ม.ค. = 5,107,743.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ม.ค. = 4,924,026.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ม.ค. = 4,734,813.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ม.ค. = 4,550,226.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ม.ค. = 4,373,083.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ม.ค. = 4,205,274.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ม.ค. = 4,038,200.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ม.ค. = 3,862,669.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ม.ค. = 3,682,587.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ม.ค. = 3,524,922.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ม.ค. = 3,408,473.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 31-ธ.ค. = 3,285,427.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-ธ.ค. = 3,113,474.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-ธ.ค. = 2,937,997.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 28-ธ.ค. = 2,760,957.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 27-ธ.ค. = 2,587,852.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 26-ธ.ค. = 2,407,655.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 25-ธ.ค. = 2,243,682.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 24-ธ.ค. = 2,080,600.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 23-ธ.ค. = 1,917,190.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 22-ธ.ค. = 1,763,020.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 21-ธ.ค. = 1,612,019.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 20-ธ.ค. = 1,465,324.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 19-ธ.ค. = 1,336,143.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 18-ธ.ค. = 1,219,818.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 17-ธ.ค. = 1,137,557.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 16-ธ.ค. = 1,040,124.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 15-ธ.ค. = 930,402.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 14-ธ.ค. = 829,880.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 13-ธ.ค. = 736,475.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 12-ธ.ค. = 646,252.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 11-ธ.ค. = 561,948.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 10-ธ.ค. = 483,785.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 9-ธ.ค. = 414,560.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 8-ธ.ค. = 342,400.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 7-ธ.ค. = 291,451.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 6-ธ.ค. = 245,495.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 5-ธ.ค. = 201,193.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 4-ธ.ค. = 166,905.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 3-ธ.ค. = 129,817.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 2-ธ.ค. = 100,914.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 1-ธ.ค. = 70,481.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 30-พ.ย. = 51,241.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2553/54
วันที่ 29-พ.ย. = 34,376.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-เม.ย. = 19,168,054.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-เม.ย. = 19,168,054.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-เม.ย. = 19,167,722.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-เม.ย. = 19,164,841.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-เม.ย. = 19,154,282.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-เม.ย. = 19,133,395.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-เม.ย. = 19,113,684.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-เม.ย. = 19,077,114.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-เม.ย. = 19,024,033.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-เม.ย. = 18,966,221.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-เม.ย. = 18,903,044.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-เม.ย. = 18,831,319.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-เม.ย. = 18,758,058.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-เม.ย. = 18,672,721.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-มี.ค. = 18,580,193.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-มี.ค. = 18,469,152.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-มี.ค. = 18,349,944.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-มี.ค. = 18,225,303.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-มี.ค. = 18,094,821.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-มี.ค. = 17,960,521.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-มี.ค. = 17,827,563.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-มี.ค. = 17,688,495.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-มี.ค. = 17,550,809.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-มี.ค. = 17,432,191.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-มี.ค. = 17,285,325.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-มี.ค. = 17,132,058.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-มี.ค. = 16,986,946.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-มี.ค. = 16,852,600.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-มี.ค. = 16,710,181.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-มี.ค. = 16,559,938.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-มี.ค. = 16,407,896.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-มี.ค. = 16,240,445.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-มี.ค. = 16,075,219.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-มี.ค. = 15,914,262.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-มี.ค. = 15,758,782.490 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-มี.ค. = 15,607,569.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-มี.ค. = 15,445,736.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-มี.ค. = 15,278,882.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-มี.ค. = 15,115,388.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-มี.ค. = 14,953,272.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-มี.ค. = 14,801,284.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-มี.ค. = 14,626,271.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-มี.ค. = 14,462,199.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-มี.ค. = 14,307,132.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ก.พ. = 13,984,128.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ก.พ. = 13,821,655.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ก.พ. = 13,657,695.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ก.พ. = 13,485,800.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ก.พ. = 13,327,011.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ก.พ. = 13,167,266.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ก.พ. = 13,003,911.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ก.พ. = 12,830,771.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ก.พ. = 12,687,322.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ก.พ. = 12,546,116.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ก.พ. = 12,406,695.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ก.พ. = 12,228,768.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ก.พ. = 12,061,810.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ก.พ. = 11,890,945.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ก.พ. = 11,722,198.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ก.พ. = 11,552,850.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ก.พ. = 11,391,117.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ก.พ. = 11,235,385.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ก.พ. = 11,067,460.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ก.พ. = 10,896,149.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ก.พ. = 10,720,668.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ก.พ. = 10,565,949.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ก.พ. = 10,409,086.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ก.พ. = 10,244,713.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ก.พ. = 10,082,131.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ก.พ. = 9,949,313.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ก.พ. = 9,813,970.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ก.พ. = 9,650,235.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-ม.ค. = 9,492,415.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-ม.ค. = 9,348,501.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-ม.ค. = 9,184,375.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ม.ค. = 9,013,467.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ม.ค. = 8,841,915.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ม.ค. = 8,666,589.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ม.ค. = 8,494,794.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ม.ค. = 8,321,133.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ม.ค. = 8,144,862.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ม.ค. = 7,976,752.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ม.ค. = 7,802,399.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ม.ค. = 7,625,562.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ม.ค. = 7,457,148.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ม.ค. = 7,293,344.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ม.ค. = 7,135,259.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ม.ค. = 6,991,799.060 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ม.ค. = 6,826,779.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ม.ค. = 6,662,447.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ม.ค. = 6,492,691.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ม.ค. = 6,326,493.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ม.ค. = 6,177,328.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ม.ค. = 6,040,243.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ม.ค. = 5,926,467.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ม.ค. = 5,842,455.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ม.ค. = 5,687,429.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ม.ค. = 5,523,736.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ม.ค. = 5,367,275.730 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ม.ค. = 5,196,626.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ม.ค. = 5,041,146.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ม.ค. = 4,891,523.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ม.ค. = 4,759,869.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 31-ธ.ค. = 4,631,865.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-ธ.ค. = 4,466,165.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-ธ.ค. = 4,285,533.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-ธ.ค. = 4,107,239.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-ธ.ค. = 3,926,630.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-ธ.ค. = 3,746,024.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-ธ.ค. = 3,573,066.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-ธ.ค. = 3,397,108.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-ธ.ค. = 3,224,082.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-ธ.ค. = 3,043,930.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 21-ธ.ค. = 2,863,877.980 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 20-ธ.ค. = 2,688,401.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 19-ธ.ค. = 2,532,024.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 18-ธ.ค. = 2,370,330.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 17-ธ.ค. = 2,219,115.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 16-ธ.ค. = 2,046,921.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 15-ธ.ค. = 1,876,525.520 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 14-ธ.ค. = 1,699,871.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 13-ธ.ค. = 1,529,090.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 12-ธ.ค. = 1,366,509.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 11-ธ.ค. = 1,206,807.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 10-ธ.ค. = 1,063,800.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 9-ธ.ค. = 932,515.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 8-ธ.ค. = 827,428.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 7-ธ.ค. = 731,393.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 6-ธ.ค. = 643,974.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 5-ธ.ค. = 564,045.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 4-ธ.ค. = 487,683.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 3-ธ.ค. = 418,876.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 2-ธ.ค. = 352,185.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 1-ธ.ค. = 290,812.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 30-พ.ย. = 231,216.510 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 29-พ.ย. = 185,506.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 28-พ.ย. = 155,248.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 27-พ.ย. = 129,846.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 26-พ.ย. = 102,703.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 25-พ.ย. = 78,312.210 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 24-พ.ย. = 59,645.230 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 23-พ.ย. = 41,091.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2552/53
วันที่ 22-พ.ย = 27,204.890 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-พ.ค = 18,708,880.124 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-พ.ค = 18,708,880.124 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-พ.ค = 18,708,880.124 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-พ.ค = 18,706,525.324 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-พ.ค = 18,706,525.324 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-พ.ค = 18,698,510.204 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-พ.ค = 18,690,335.124 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-เม.ย. = 18,673,625.314 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-เม.ย. = 18,652,304.084 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-เม.ย. = 18,627,032.194 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-เม.ย. = 18,592,342.194 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-เม.ย. = 18,548,815.184 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-เม.ย. = 18,499,674.324 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-เม.ย. = 18,446,028.804 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-เม.ย. = 18,392,685.294 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-เม.ย. = 18,340,997.314 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-เม.ย. = 18,284,313.574 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-เม.ย. = 18,229,609.874 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-เม.ย. = 18,168,982.354 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-เม.ย. = 18,114,498.574 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-เม.ย. = 18,069,935.944 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-เม.ย. = 18,025,274.614 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-เม.ย. = 17,982,393.514 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-เม.ย. = 17,951,417.354 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-เม.ย. = 17,920,243.574 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-เม.ย. = 17,886,659.244 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-เม.ย. = 17,843,570.744 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-เม.ย. = 17,783,017.223 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-เม.ย. = 17,729,479.901 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-เม.ย. = 17,660,585.892 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-เม.ย. = 17,588,156.841 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-เม.ย. = 17,511,634.733 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-เม.ย. = 17,431,895.368 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-เม.ย. = 17,351,532.028 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-เม.ย. = 17,270,547.628 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-เม.ย. = 17,189,411.469 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-เม.ย. = 17,099,224.897 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-มี.ค. = 17,006,626.274 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-มี.ค. = 16,910,388.828 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-มี.ค. = 16,808,851.504 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-มี.ค. = 16,703,511.535 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-มี.ค. = 16,603,366.219 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-มี.ค. = 16,496,523.950 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-มี.ค. = 16,380,454.983 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-มี.ค. = 16,250,344.351 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-มี.ค. = 16,117,077.507 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-มี.ค. = 16,000,929.273 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-มี.ค. = 15,884,029.334 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-มี.ค. = 15,769,728.141 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-มี.ค. = 15,631,213.518 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-มี.ค. = 15,478,050.095 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-มี.ค. = 15,318,875.205 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-มี.ค. = 15,163,070.065 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-มี.ค. = 15,012,913.524 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-มี.ค. = 14,854,817.009 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-มี.ค. = 14,692,197.416 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-มี.ค. = 14,523,463.347 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-มี.ค. = 14,357,009.962 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-มี.ค. = 14,190,009.734 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-มี.ค. = 14,035,071.095 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-มี.ค. = 13,883,382.286 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-มี.ค. = 13,723,604.629 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-มี.ค. = 13,573,619.651 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-มี.ค. = 13,444,140.052 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-มี.ค. = 13,289,466.237 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-มี.ค. = 13,129,198.388 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-มี.ค. = 12,961,724.509 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ก.พ. = 12,641,372.108 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ก.พ. = 12,510,253.051 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ก.พ. = 12,354,944.498 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ก.พ. = 12,192,533.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ก.พ. = 12,025,902.858 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ก.พ. = 11,859,721.415 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ก.พ. = 11,701,921.079 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ก.พ. = 11,536,281.652 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ก.พ. = 11,376,383.624 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ก.พ. = 11,207,171.936 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ก.พ. = 11,058,680.225 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ก.พ. = 10,894,379.825 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ก.พ. = 10,731,154.108 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ก.พ. = 10,570,319.087 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ก.พ. = 10,415,019.955 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ก.พ. = 10,256,865.812 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ก.พ. = 10,104,029.437 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ก.พ. = 9,960,411.004 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ก.พ. = 9,814,362.504 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ก.พ. = 9,650,010.431 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ก.พ. = 9,481,464.087 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ก.พ. = 9,322,090.928 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ก.พ. = 9,165,169.541 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ก.พ. = 8,995,048.519 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ก.พ. = 8,825,302.909 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ก.พ. = 8,669,381.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ก.พ. = 8,530,712.147 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ก.พ. = 8,364,089.067 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-ม.ค. = 8,194,512.089 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-ม.ค. = 8,026,999.613 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-ม.ค. = 7,855,937.023 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ม.ค. = 7,694,964.677 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ม.ค. = 7,547,756.974 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ม.ค. = 7,413,288.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ม.ค. = 7,261,806.681 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ม.ค. = 7,101,853.655 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ม.ค. = 6,940,638.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ม.ค. = 6,769,778.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ม.ค. = 6,606,684.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ม.ค. = 6,441,079.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ม.ค. = 6,291,322.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ม.ค. = 6,121,503.540 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ม.ค. = 5,963,083.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ม.ค. = 5,819,016.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ม.ค. = 5,669,286.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ม.ค. = 5,512,281.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ม.ค. = 5,348,691.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ม.ค. = 5,182,670.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ม.ค. = 5,017,122.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ม.ค. = 4,855,576.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ม.ค. = 4,697,929.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ม.ค. = 4,529,423.530 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ม.ค. = 4,363,478.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ม.ค. = 4,190,280.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ม.ค. = 4,019,195.030 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ม.ค. = 3,842,791.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ม.ค. = 3,675,388.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ม.ค. = 3,508,651.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ม.ค. = 3,373,407.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 31-ธ.ค. = 3,260,435.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-ธ.ค. = 3,100,063.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-ธ.ค. = 2,939,467.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-ธ.ค. = 2,778,052.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-ธ.ค. = 2,613,527.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 26-ธ.ค. = 2,450,867.610 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 25-ธ.ค. = 2,294,818.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 24-ธ.ค. = 2,141,109.670 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 23-ธ.ค. = 1,981,177.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 22-ธ.ค. = 1,832,735.960 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 21-ธ.ค. = 1,676,745.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 20-ธ.ค. = 1,524,781.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 19-ธ.ค. = 1,380,451.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 18-ธ.ค. = 1,231,305.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 17-ธ.ค. = 1,100,281.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 16-ธ.ค. = 971,643.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 15-ธ.ค. = 866,095.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 14-ธ.ค. = 763,730.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 13-ธ.ค. = 663,715.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 12-ธ.ค. = 567,538.170 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 11-ธ.ค. = 480,733.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 10-ธ.ค. = 398,881.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 9-ธ.ค. = 322,053.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 8-ธ.ค. = 262,269.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 7-ธ.ค. = 210,825.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 6-ธ.ค. = 168,253.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 5-ธ.ค. = 134,130.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 4-ธ.ค. = 113,827.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 3-ธ.ค. = 94,085.420 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 2-ธ.ค. = 78,622.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 1-ธ.ค. = 64,493.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 30-พ.ย. = 51,703.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 29-พ.ย. = 40,048.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 28-พ.ย. = 28,504.990 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2551/52
วันที่ 27-พ.ย. = 19,864.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-มิ.ย. = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-มิ.ย. = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-มิ.ย. = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-มิ.ย. = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-มิ.ย. = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-มิ.ย. = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-พ.ค = 18,446,473.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-พ.ค = 18,445,445.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-พ.ค = 18,444,472.620 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-เม.ย. = 18,443,599.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-เม.ย. = 18,439,717.200 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-เม.ย. = 18,436,426.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-เม.ย. = 18,429,229.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-เม.ย. = 18,421,986.690 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-เม.ย. = 18,413,992.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-เม.ย. = 18,401,457.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-เม.ย. = 18,389,376.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-เม.ย. = 18,378,345.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-เม.ย. = 18,359,808.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-เม.ย. = 18,335,680.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-เม.ย. = 18,310,843.830 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-เม.ย. = 18,284,413.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-เม.ย. = 18,260,808.710 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-เม.ย. = 18,238,146.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-เม.ย. = 18,222,338.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-เม.ย. = 18,209,547.860 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-เม.ย. = 18,193,640.480 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-เม.ย. = 18,172,209.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-เม.ย. = 18,134,620.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-เม.ย. = 18,092,899.310 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-เม.ย. = 18,033,107.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-เม.ย. = 17,963,121.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-เม.ย. = 17,898,354.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-เม.ย. = 17,825,037.700 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-เม.ย. = 17,751,802.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-เม.ย. = 17,688,889.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-เม.ย. = 17,613,333.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-เม.ย. = 17,533,442.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-เม.ย. = 17,443,650.000 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-มี.ค. = 17,357,640.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-มี.ค. = 17,257,239.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-มี.ค. = 17,157,926.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-มี.ค. = 17,048,543.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-มี.ค. = 16,934,653.290 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-มี.ค. = 16,818,325.390 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-มี.ค. = 16,692,928.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-มี.ค. = 16,561,851.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-มี.ค. = 16,440,957.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-มี.ค. = 16,331,799.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-มี.ค. = 16,205,099.920 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-มี.ค. = 16,068,339.600 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-มี.ค. = 15,921,451.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-มี.ค. = 15,769,680.120 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-มี.ค. = 15,616,767.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-มี.ค. = 15,469,895.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-มี.ค. = 15,323,843.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-มี.ค. = 15,163,493.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-มี.ค. = 15,016,692.380 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-มี.ค. = 14,864,273.640 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-มี.ค. = 14,709,852.410 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-มี.ค. = 14,547,650.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-มี.ค. = 14,383,111.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-มี.ค. = 14,219,683.050 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-มี.ค. = 14,061,484.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-มี.ค. = 13,916,188.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-มี.ค. = 13,781,383.470 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-มี.ค. = 13,626,038.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-มี.ค. = 13,465,235.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-มี.ค. = 13,306,561.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-มี.ค. = 13,142,410.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ก.พ. = 12,985,418.330 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ก.พ. = 12,820,179.140 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ก.พ. = 12,668,829.870 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ก.พ. = 12,527,983.180 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ก.พ. = 12,388,795.900 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ก.พ. = 12,249,223.240 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ก.พ. = 12,109,725.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ก.พ. = 11,958,644.720 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ก.พ. = 11,803,731.100 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ก.พ. = 11,639,999.110 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ก.พ. = 11,498,100.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ก.พ. = 11,366,376.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ก.พ. = 11,205,584.770 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ก.พ. = 11,064,392.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ก.พ. = 10,913,439.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ก.พ. = 10,751,411.840 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ก.พ. = 10,588,242.560 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ก.พ. = 10,428,521.790 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ก.พ. = 10,271,262.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ก.พ. = 10,108,626.020 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ก.พ. = 9,951,248.570 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ก.พ. = 9,801,097.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ก.พ. = 9,653,542.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ก.พ. = 9,509,431.090 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ก.พ. = 9,369,443.280 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ก.พ. = 9,229,739.680 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ก.พ. = 9,078,938.040 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ก.พ. = 8,977,673.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ก.พ. = 8,819,913.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-ม.ค. = 8,669,911.630 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-ม.ค. = 8,502,071.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ม.ค. = 8,332,605.780 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ม.ค. = 8,164,898.940 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ม.ค. = 7,999,601.010 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ม.ค. = 7,836,149.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ม.ค. = 7,671,875.930 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ม.ค. = 7,502,039.760 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ม.ค. = 7,338,864.360 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ม.ค. = 7,180,042.580 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ม.ค. = 7,014,116.750 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ม.ค. = 6,851,057.850 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ม.ค. = 6,684,683.340 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ม.ค. = 6,520,921.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 17-ม.ค. = 6,363,145.590 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 16-ม.ค. = 6,223,844.080 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 15-ม.ค. = 6,069,007.440 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 14-ม.ค. = 5,923,820.450 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 13-ม.ค. = 5,772,691.350 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 12-ม.ค. = 5,625,979.650 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 11-ม.ค. = 5,461,918.740 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 10-ม.ค. = 5,292,907.270 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 9-ม.ค. = 5,135,663.500 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 8-ม.ค. = 4,967,084.820 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 7-ม.ค. = 4,793,012.160 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 6-ม.ค. = 4,617,144.880 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 5-ม.ค. = 4,444,972.800 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 4-ม.ค. = 4,280,075.260 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 3-ม.ค. = 4,100,754.220 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 2-ม.ค. = 3,943,859.370 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 1-ม.ค. = 3,815,269.320 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 31-ธ.ค. = 3,697,132.550 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 30-ธ.ค. = 3,528,901.660 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 29-ธ.ค. = 3,370,314.190 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 28-ธ.ค. = 3,204,622.910 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 27-ธ.ค. = 3,039,330.430 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 26-ธ.ค. = 2,878,921.300 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 25-ธ.ค. = 2,711,434.970 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 24-ธ.ค. = 2,553,403.130 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 23-ธ.ค. = 2,397,638.250 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 22-ธ.ค. = 2,247,375.400 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 21-ธ.ค. = 2,087,828.460 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 20-ธ.ค. = 1,925,990.070 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 19-ธ.ค. = 1,771,641.150 ตัน ปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปีการผลิต 2550/51
วันที่ 18-ธ.ค. = 1,623,729.370 ตัน