รายงานปริมาณอ้อยเข้าหีบ และผลผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศ
 ประจำปีการผลิต 2553/54
ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2554
รายงานสรุปรายวัน คลิ๊กที่นี่    กราฟเปรียบเทียบปริมาณอ้อยเข้าหีบ คลิ๊กที่นี่    กราฟเปรียบเทียบ C.C.S. คลิ๊กที่นี่    กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต คลิ๊กที่นี่    กราฟเปรียบเทียบปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน คลิ๊กที่นี่ หน่วย/กระสอบ 100 กก.
  ชื่อโรงงาน
 
  ภาคเหนือ
 เปิดหีบ
 
 
วันปิดหีบ
 
รวมวัน 
เดินเครื่อง
 
ปริมาณอ้อยเข้าหีบ
อ้อยสด(ตัน) อ้อยไฟไหม้(ตัน)
   
รวมปริมาณอ้อย
(ตัน)
 
อ้อยรายวัน
(ตัน)
 
เฉลี่ย C.C.S 
ถึงวันนี้
 
C.C.S.
(+/ -)
 
C.C.S.
สูงสุด
 
น้ำตาลทรายขาว
ขาวธรรมดา(กส.) ขาวบริสุทธิ์(กส.) รวม(กส.)
     
น้ำตาลทรายดิบ
เทกอง(ตัน) กระสอบ รวม(กส.)
     
*ชนิดอื่นๆ
 
รวมทั้งสิ้น
 
 
น้ำตาลรายวัน
(กส.)
 
น้ำตาล/ตันอ้อย
กก.
 
ปริมาณการผลิต
กากน้ำตาล/ตัน
 
เฉลี่ยกากน้ำตาล/
ตันอ้อย กก.
 
  รวมผลฯ 13/12/2553
191  
389,248.330   1,766,774.460  
2,156,022.790  
0.000  
10.64  
0.00  
11.28  
238,812.00   301,290.00   540,102.00  
131,592.050   0.00   1,315,920.50  
0.00  
1,856,022.50  
1,755.000  
86.09  
100,439.000  
46.59  
  นครเพชร 16/12/2553
188  
600,642.990   3,500,019.390  
4,100,662.380  
0.000  
10.93  
0.00  
11.50  
649,317.50   506,290.00   1,155,607.50  
248,776.150   0.00   2,487,761.50  
0.00  
3,643,369.00  
204.300  
88.85  
189,423.770  
46.19  
  รวม    
989,891.320   5,266,793.850  
6,256,685.170  
0.000  
10.83  
  
888,129.50   807,580.00   1,695,709.50  
380,368.200   0.00   3,803,682.00  
0.00  
5,499,391.50  
1,959.300  
87.90  
289,862.770  
46.33  
  ภาคกลาง
 
 
 
   
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
  รีไฟน์ชัยมงคล 16/12/2553
188  
371,152.910   1,098,600.880  
1,469,753.790  
0.000  
10.90  
0.00  
10.95  
443,121.00   260,927.50   704,048.50  
62,100.000   0.00   621,000.00  
575.00  
1,325,623.50  
-3,100.000  
90.19  
64,085.000  
43.60  
  รวม    
371,152.910   1,098,600.880  
1,469,753.790  
0.000  
10.90  
  
443,121.00   260,927.50   704,048.50  
62,100.000   0.00   621,000.00  
575.00  
1,325,623.50  
-3,100.000  
90.19  
64,085.000  
43.60