รายงานปริมาณอ้อยเข้าหีบ และผลผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทรายทั่วประเทศ
 ประจำปีการผลิต 2554/55
ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
รายงานสรุปรายวัน คลิ๊กที่นี่    กราฟเปรียบเทียบปริมาณอ้อยเข้าหีบ คลิ๊กที่นี่    กราฟเปรียบเทียบ C.C.S. คลิ๊กที่นี่    กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต คลิ๊กที่นี่    กราฟเปรียบเทียบปริมาณอ้อยเข้าหีบรายวัน คลิ๊กที่นี่ หน่วย/กระสอบ 100 กก.
  ชื่อโรงงาน
 
  ภาคเหนือ
 เปิดหีบ
 
 
วันปิดหีบ
 
รวมวัน 
เดินเครื่อง
 
ปริมาณอ้อยเข้าหีบ
อ้อยสด(ตัน) อ้อยไฟไหม้(ตัน)
   
รวมปริมาณอ้อย
(ตัน)
 
อ้อยรายวัน
(ตัน)
 
เฉลี่ย C.C.S 
ถึงวันนี้
 
C.C.S.
(+/ -)
 
C.C.S.
สูงสุด
 
น้ำตาลทรายขาว
ขาวธรรมดา(กส.) ขาวบริสุทธิ์(กส.) รวม(กส.)
     
น้ำตาลทรายดิบ
เทกอง(ตัน) กระสอบ รวม(กส.)
     
*ชนิดอื่นๆ
 
รวมทั้งสิ้น
 
 
น้ำตาลรายวัน
(กส.)
 
น้ำตาล/ตันอ้อย
กก.
 
ปริมาณการผลิต
กากน้ำตาล/ตัน
 
เฉลี่ยกากน้ำตาล/
ตันอ้อย กก.
 
  เกษตรไทย 15/11/2554
1  
1,159.270   3,276.040  
4,435.310  
4,435.310  
9.12  
0.00  
9.12  
0.00   0.00   0.00  
0.000   0.00   0.00  
0.00  
0.00  
0.000  
0.00  
0.000  
0.00  
  รวม    
1,159.270   3,276.040  
4,435.310  
4,435.310  
9.12  
  
0.00   0.00   0.00  
0.000   0.00   0.00  
0.00  
0.00  
0.000  
0.00  
0.000  
0.00